Ban Nội chính Trung ương: Giao ban công tác nội chính tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8/2023

Thứ Hai, 31/07/2023, 15:19 [GMT+7]
    Sáng 31/7/2023, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 7, triển khai công tác tháng 8/2023. Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các vụ, cục, đơn vị các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp... và đại diện các vụ, đơn vị Ban Nội chính Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 7, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã tích cực phối hợp, triển khai quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác nội chính: Chủ động nắm chắc, nghiên cứu, phân tích đánh giá đúng tình hình quốc tế, khu vực, tích cực tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về quân sự, quốc phòng, ngoại giao tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia; phối hợp tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là tại các địa bàn trọng yếu; phối hợp tham mưu, xử lý kịp thời các vụ việc nhạy cảm, phức tạp  liên quan đến dân tộc, tôn giáo; phối hợp tham mưu triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng. Nhất là đã đưa vụ án “Chuyến bay giải cứu” ra xét xử với mức án nghiêm minh, góp phần răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung; phối hợp tham mưu, chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện công tác tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài,…; phối hợp chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích tình hình, các vấn đề nhạy cảm tác động tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác nội chính trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận các ý kiến phát biểu trách nhiệm của các đại biểu; làm rõ thêm những nội dung thảo luận tại Hội nghị. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị, các cơ quan tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, đánh giá đúng tình hình quốc tế, khu vực để chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ chương, chính sách, biện pháp xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh chống phản động, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, bảo đảm an ninh kinh tế, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm... Tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tập trung tháo gỡ khó khắn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Đặng Phước - Anh Hưng
.