Kiên Giang: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Bảy, 05/08/2023, 22:22 [GMT+7]
    Ngày 03/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; các thành viên bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc làm nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta xác định là công tác quan trọng, thường xuyên, đồng thời xác định: “Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Thời gian qua, Kiên Giang lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương trên lĩnh vực công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được Tiến sĩ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vụ việc, vụ án; chức trách, nhiệm vụ của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác nội chính; công tác tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy tiếp dân và xử lý đơn, thư.
 
Tiến sĩ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị
Tiến sĩ Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị
    Hội nghị cũng đã quán triệt nội dung cốt lõi của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, Cuốn sách ra đời với mục đích hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng tiêu cực và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2/2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
    Cuốn sách được chuẩn bị công phu, bài bản, thể hiện là công trình lôgíc về mặt đề cương, khoa học về mặt nghiên cứu, chặt chẽ về các lập luận, chuẩn tắc về chính trị và truyền cảm hứng qua ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và đầy tâm huyết; gồm 623 trang, gần 111 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, gồm 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; và phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; tập hợp 62 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của chính khách, học giả nước ngoài, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
 
    Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kiến thức, nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Qua đó tạo điều kiện để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác nội chính; ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 
                                                                                            Thăng Quyết
.