Ban Nội chính Trung ương: Nghiệm thu cơ sở đề tài, đề án khoa học năm 2019

Thứ Sáu, 02/10/2020, 14:24 [GMT+7]
    Ngày 01/10/2020, Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài, đề án khoa học năm 2019. Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và thành viên Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương.
 
    Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã nghe chủ nhiệm đề tài, đề án trình bày tổng thuật nội dung 03 đề tài, đề án, đó là: (1) Đề tài “Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp”, mã số KHBĐ (2018)-56 do TS. Đỗ Văn Nhật, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật làm Chủ nhiệm đề tài; (2) Đề án “Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện một số quy định về phòng ngừa tham nhũng trong tình hình hiện nay ở Việt Nam”, mã số KHBĐ(2019)-01 do TS. Nguyễn Cảnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp làm Chủ nhiệm; (3) Đề án “Nhận diện và giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc phức tạp nổi cộm về an ninh, trật tự xảy ra tại một số địa phương ở nước ta hiện nay”, mã số KHBĐ (2009)-03 do TS. Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I làm Chủ nhiệm.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Sau khi nghe báo cáo, các Thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án; đưa ra những ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện nội dung và hình thức. Theo đánh giá, kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án đã khái quát được tính cấp thiết cũng như làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu; đánh giá đúng thực trạng đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể và có tính áp dụng thực tiễn cao; nhiều đề xuất của đề tài, đề án có giá trị tham khảo cho các cơ quan chức năng trong quá trình nghiên cứu, tổng kết, đánh giá trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới; đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tới lĩnh vực này.
 
Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Tiến sĩ Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị
    Hội đồng nghiệm thu thống nhất cao về kết quả nghiên cứu và đề nghị, Ban Chủ nhiệm đề tài, đề án tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của Thành viên Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện, bảo vệ trước Hội đồng Khoa học các Cơ quan Đảng Trung ương thời gian tới.
 
    Kết quả, 100% Thành viên của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhất trí thông qua 03 đề tài, đề án nêu trên.
Đặng Phước
.