Giảm số lượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản hàng năm

Chủ Nhật, 21/08/2022, 09:20 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết quy định của pháp luật về những trường hợp cán bộ, công chức không còn phải kê khai tài sản hàng năm?
 
    Trả lời: Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 đã có những điều chỉnh về đối tượng phải kê khai tài sản lần đầu và hàng năm. Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 36, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định các đối tượng phải kê khai tài sản hàng năm chỉ còn những người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên; người không thuộc quy định trên, làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác theo quy định của Chính phủ. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 hàng năm.
 
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Tỉnh ủy Hậu Giang
Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của Tỉnh ủy Hậu Giang
    Tuy nhiên, khác với đối tượng phải kê khai tài sản hàng năm, đối tượng cán bộ, công chức phải kê khai tài sản lần đầu lại được mở rộng hơn.
 
    Tại Khoản 1, Điều 36, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã mở rộng các đối tượng Kê khai lần đầu, bao gồm: Người đang giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này tại thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành (Người đang là cán bộ, công chức; sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập); Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2019. Người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật này (Người lần đầu được tuyển dụng làm cán bộ, công chức; sĩ quan công an nhân dân, sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp; bổ nhiệm giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập); Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.
Thanh An
.