Điểm báo tuần số 337 từ ngày 14-10 đến ngày 19-10 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 21/10/2019, 16:07 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Thanh tra, Giáo dục Việt Nam, Kiểm toán, Biên Phòng, Hà Nội mới, Thanh Niên, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-10) đồng loạt phản ánh các nội dung của Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về ba dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi); tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án; xem xét việc rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của TP. Hà Nội; cho ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại dự án Hồ chứa nước Ka Pét; cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (nếu đủ điều kiện). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn: Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia. Đặc biệt, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội; Thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và xem xét công tác nhân sự...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Hà Nội mới, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, VietnamNet, TTXVN (15-10) đưa tin về buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa XII) “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII).“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thời gian qua, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Nội vụ thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết nêu trên. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao nhận thức, nắm vững, hiểu rõ tinh thần hai nghị quyết để thống nhất triển khai thực hiện. Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Qua kiểm tra, Đoàn công tác mong muốn chỉ ra những kết quả đã đạt được, cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Nhà báo và Công luận, Sài Gòn giải phóng Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (15-10) cho biết, đồng chí Trần Quốc Vượng đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.  Sau gần 23 năm thành lập, Hội đồng Lý luận Trung ương luôn hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nổi bật là nghiên cứu, xây dựng báo cáo tư vấn phục vụ các Hội nghị Trung ương, là đầu mối nghiên cứu, tổng kết một số lý luận, thực tiễn của đất nước 30 năm đổi mới; tham gia xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII, XIII của Đảng và trực tiếp đấu tranh cũng như cung cấp luận cứ phản bác các quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, chủ trương của Bộ Chính trị thành lập phát triển Hội đồng Lý luận Trung ương là cần thiết, đúng đắn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận. Về công việc của hội đồng trong thời gian sắp tới, đồng chí Trần Quốc Vương đề nghị trong quá trình hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng tới đây, Hội đồng cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Trung ương, tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị. Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý cùng với cập nhật tình hình quốc tế và khu vực để có những dự báo sát thực tế cho những năm sắp tới, Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ tiêu chí của nước phát triển, nước công nghiệp hiện đại, các khâu đột phá chiến lược, cũng như làm rõ vai trò, chức năng của doanh nghiệp nhà nước và cơ chế quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp này.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, Thanh tra, Tiền Phong, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, An ninh Thủ đô, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-10) đồng loạt đưa tin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XIV TP. Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, TP. Hà Nội, báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XIV; nội dung trả lời của các cơ quan chức năng về những kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc lần trước. Nhiều cử tri đề nghị cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, ban hành, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật. Vấn đề này còn nhiều bất cập, tính dự báo khi ban hành các luật ảnh hưởng đến đời sống xã hội như thế nào chưa tốt. Các văn bản dưới luật chậm ban hành. Mặt khác, các ngành chưa đầu tư thỏa đáng cho việc giáo dục pháp luật. Nhiều ý kiến vẫn lo lắng việc điều hành ở một số bộ, ngành, địa phương chậm, chưa quyết liệt. Nhiều công trình sai phạm hoặc chậm tiến độ, nhưng các bộ, ngành liên quan, nhất là người đứng đầu có biểu hiện né tránh. Một trong những vấn đề được cử tri đề cập là công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cho rằng, công tác này đã có kết quả rõ rệt, nhưng vẫn còn không ít vấn đề bức xúc. Cử tri rất quan tâm công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; hoan nghênh Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Về vấn đề Biển Đông, nhiều cử tri phản bác mạnh mẽ luận điệu xuyên tạc, cách nhìn cá nhân, phiến diện của một số đối tượng; đồng thời bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền để tất cả mọi người nắm vững và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; phát động được ngoại giao nhân dân, sự ủng hộ tích cực của thế giới; không mơ hồ, mắc mưu phần tử kích động và kẻ xấu. Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng, sâu sắc, trách nhiệm và tâm huyết của cử tri. Trả lời những vấn đề cử tri đề cập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bàn, thống nhất cao nhiều vấn đề hệ trọng, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, không chỉ đánh giá kết quả 5 năm nhiệm kỳ khóa XII mà nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và tầm nhìn đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng đã làm quyết liệt có kết quả và tiếp tục phải làm quyết liệt, lâu dài, không được chủ quan, nhất là từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành một số quy định về công tác cán bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, chọn những người thật sự xứng đáng vào cấp ủy khóa mới. Về công tác đối ngoại, trong đó có vấn đề Biển Đông, đồng chí nêu rõ, giải quyết vấn đề Biển Đông phải đặt trong tổng thể công tác đối ngoại của Đảng. Không để một số phần tử có luận điệu xuyên tạc lợi dụng, không mắc mưu, không để bị kích động chia rẽ. Thái độ của Đảng ta đã công bố dứt khoát là kiên quyết, bình tĩnh, xử lý hài hòa các quan hệ, trên nguyên tắc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Thái Bình, Quân đội nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (17-10) cho biết, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hai nghị quyết quan trọng nêu trên đề cập đến công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Ðoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; kiểm tra, xác minh tại sáu ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và một số đảng bộ, chi bộ cơ sở. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết quả kiểm tra đối với các tổ chức đảng nêu trên, Ðoàn nhận thấy tỉnh Thái Bình đã triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, công chức và đảng viên. Ðồng chí lưu ý, căn cứ vào các quy định của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương, tỉnh Thái Bình cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Trong đó, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đánh giá và sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm số lượng, cơ cấu và chất lượng.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động,Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Văn Hóa, Giao Thông, Sài Gòn giải phóng, Dân trí, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (14-10) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang  mở phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi, xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia ở Hà Giang. Trong vụ án này, 5 bị can bị truy tố 3 tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi". Năm bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương, nguyên Trưởng và Phó phòng Khảo thí; bị can Triệu Thị Chính và Phạm Văn Khuông nguyên là Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Lê Thị Dung, Phó Đội trưởng thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang. Ngoài 5 bị cáo, tòa án sẽ triệu tập gần 200 người với tư cách nhân chứng, liên quan tới vụ án.
 
    Báo Cần Thơ, Bảo vệ pháp luật, Đời sống và Pháp luật, Giao Thông, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài TNVN (14-10) cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã bác đơn xin kháng cáo để được hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều. Trước đó bị Minh bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 03 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, được sự đồng ý của Cục Thi hành án dân sự TP Cần Thơ về việc mua tài sản công, Nguyễn Văn Minh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Trần Đăng Quý Minh là kế toán lập khống chứng từ, tổng số tiền hai bị cáo tham ô hơn 135 triệu đồng. Tại tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp chứng cứ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Minh.
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Hà Nội mới, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (16-10) đưa tin, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ðảng ủy, lãnh đạo Ðài Tiếng nói Việt Nam, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, Ðảng ủy, lãnh đạo Ðài Tiếng nói Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng; phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Ðảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên; tập trung tuyên truyền đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực từ cơ sở đến Trung ương… Ðồng chí lưu ý, thời gian tới, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đối mặt nhiều thách thức, do vậy yêu cầu xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, do dân, vì dân, các cơ quan báo chí cần xác định rõ vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ này; để làm tốt công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở các lĩnh vực, các khâu, các địa bàn… Trong tuyên truyền, cần thận trọng, đúng mực, đòi hỏi sự tỉnh táo, tính chiến đấu của báo chí, chứng cứ khách quan và lý luận thuyết phục, sắc bén; trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải kết hợp giữa xây và chống; phải kết hợp chặt chẽ với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát ngăn chặn hành vi tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị.
 
    Báo Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Đời sống và Pháp luật, Công lý, Thanh tra, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Giao Thông, Sài Gòn giải phóng, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19-10) thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đã truy tố ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, cùng là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông vì những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán AVG về hai tội danh "vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "nhận hối lộ". Bị can Lê Nam Trà, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone và Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc MobiFone cùng bị truy tố về hai tội danh trên. Bị can Phạm Nhật Vũ, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị AVG, bị truy tố về tội "đưa hối lộ". Ngoài ra các bị can nguyên là vụ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo của Mobifone cùng lãnh đạo các công ty thẩm định gia cũng bị truy tố.
 
    Báo Đại đoàn kết, Lao Động, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Dân trí, VietnamNet,  Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (19-10)  cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa có cáo trạng truy tố 21 bị can trong vụ án thao túng đất công cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) xảy ra tại Đà Nẵng. Trong số các bị can, có ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011 và ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2014, cùng bị truy tố về các tội vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã kê biên 42 tài sản, bất động sản để đảm bảo thi hành án. Tổng giá trị của 42 tài sản, bất động sản nêu trên là hơn 3.500 tỷ đồng.
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Báo Thanh tra (16-10) đưa tin, lực lượng Cảnh sát quốc gia Papua New Guinea đã ban hành lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Peter O’Neill với cáo buộc “tham nhũng tài sản công". Ủy viên lực lượng Cảnh sát quốc gia cho biết, lệnh bắt giữ được ban hành vào cuối tuần trước tại Tòa án quận Waigani, dựa trên các bằng chứng điều tra của cảnh sát. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và chưa có chi tiết cụ thể nào được tiết lộ vào thời điểm này. Năm 2014, một lệnh bắt giữ cũng đã được ban hành đối với ông O’Neill nhưng bị Tòa án tối cao Papua New Guinea hủy bỏ vào năm 2017.
 
    Thông tấn xã Việt Nam (17-10) cho biết, Cơ quan chống tham nhũng của Indonesia (KPK) vừa bắt giữ hàng chục quan chức tham nhũng tại nhiều địa phương trong cả nước. KPK đã thực hiện lệnh bắt giữ ông Dzulmi Eldin, Thị trưởng thành phố Medan thuộc tỉnh Bắc Sumatra với cáo buộc nhận hối lộ từ cấp dưới. Các nhà điều tra đã thu giữ 200 triệu rupiah (14.100 USD) tiền mặt làm bằng chứng. Theo dữ liệu của KPK, ông Dzulmi đã kê khai khối tài sản cá nhân lên tới 20,39 tỷ rupiah (gần 1,5 triệu USD).. KPK đã bắt giữ hàng chục nghi phạm tham nhũng khác ở ít nhất 5 thành phố trên cả nước, thuộc tỉn Bắc Sumatra, Tây Java và một số quan chức tại tỉnh Đông Kalimantan và thủ đô Jakarta.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
 
    - Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
    - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XIV TP. Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, TP. Hà Nội.
 
    - Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.
 
    - Truy tố ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, cùng là cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông.
    
    - Truy tố hai nguyên Chủ tịch TP. Đà Nẵng gây thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng.
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.