Quảng Ninh: Một số kết quả hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp

Thứ Năm, 14/09/2023, 17:15 [GMT+7]
    Trong tháng 8/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Quảng Ninh (Ban Chỉ đạo) đã đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu chủ trương hỗ trợ kinh phí cải cách tư pháp năm 2024 cho các cơ quan tư pháp tỉnh.
 
    Các cơ quan tư pháp hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh; báo cáo rà soát các văn bản đã ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có phạm vi điều chỉnh liên quan đến các dự án, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin; thẩm định 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phục vụ kỳ họp chuyên đề thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh; tham gia ý kiến 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương; công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo chất lượng tiến độ.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (tháng 7/2023)
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (tháng 7/2023)
    Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm, bảo đảm điều tra, phá án đúng quy định của pháp luật; phối hợp liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án xác định 14 vụ án điểm; chủ động tiến hành các cuộc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác công an và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh liên quan đến cán bộ, chiến sĩ.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành, nhất là để phục vụ quá trình xét xử, tranh tụng tại tòa; trong đó, thực hiện số hóa 100 hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại 39 phiên tòa; báo cáo án bằng phương pháp sơ đồ tư duy 160 vụ; lưu trữ hồ sơ điện tử 32 hồ sơ.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai các giải pháp để tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, như: Tập trung nâng cao tiến độ, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, chú trọng công tác tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; tiếp tục trang bị hiện đại hóa về cơ sở vật chất, phương  tiện làm việc và tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, nghiệp vụ tại Tòa án; đã thực hiện đăng tải 257 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Tòa án; nghiên cứu và vào sổ theo dõi 285 bản án, quyết định của Tòa án, 220 quyết định công nhận hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
 
    Công tác bổ trợ tư pháp tiếp tục được quan tâm thực hiện; tăng cường phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hoạt động bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp đã ban hành kết luận kiểm tra về tổ chức và hoạt động của 03 văn phòng thừa phát lại; tiến hành kiểm tra việc chấp hành luật về đấu giá tài sản và chứng thực của thành phố Móng Cái; ban hành Kế hoạch số 66/KH-STP về tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu giá tài sản năm 2023; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, pháp chế, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các tổ chức hành nghề thuộc phạm vi quản lý.
 
    Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý đối với 22 vụ việc/ 22 người; trong đó, tham gia tố tụng để bào chữa 12 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 02 vụ việc; tổ chức hội nghị trợ giúp pháp lý tại 05 xã, thị trấn thuộc huyện Bình Liêu, 05 xã thuộc thị xã Quảng Yên. Trung tâm Đấu giá tài sản ký kết 09 hợp đồng, thực hiện 06 hợp đồng đấu giá với giá bán hơn 4,1 tỷ đồng, chênh lệch hơn 2,3 tỷ đồng. 
Tuệ Minh
.