Đà Nẵng: Sơ kết công tác nội chính Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Thứ Sáu, 06/10/2023, 07:52 [GMT+7]
    Ngày 05/10/2023, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì Hội nghị. 
     
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, các ngành trên địa bàn thành phố tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trên lĩnh vực công tác nội chính Đảng; nhất là sau khi xảy ra vụ việc ở Đắk Lắk ngày 11/6/2023, đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung công tác theo dõi, nắm tình hình, nhận định, đánh giá, dự báo các tình huống, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Ban Nội chính Thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng thông tin, cập nhật kiến thức về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cho gần 100 cán bộ, công chức có liên quan; Công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới, sáng tạo; công tác giám định, định giá tài sản có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm được các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp triển khai; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được tập trung xử lý, đảm bảo đúng như tiến độ đã cam kết theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTN, TC. Công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, thư được chú trọng; công tác cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, tội phạm về trật tự an toàn xã hội giảm so với cùng kỳ năm trước.
 
    Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, các dự án bất động sản, tài chính, ngân hàng; tình trạng công dân khiếu kiện, tập trung đông người, đơn, thư chậm xử lý...xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị để phối hợp, cùng nhau giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp, chủ động nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về trật tự xã hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là triển khai hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; tăng cường phòng chống cháy, nổ; quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nhất là người nước ngoài. Phối hợp theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình xử lý các vụ án dư luận xã hội quan tâm.
 
    Bên cạnh đó, tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo, Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và tại Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW ngày 07/8/2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC về kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN, TC thành pháp luật của Nhà nước.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục các khó khăn, vướng mắc, có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh và đổi mới việc theo dõi, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo hướng rõ trách nhiệm, xác định cụ thể thời gian hoàn thành, nhất là các kết luận, kiến nghị kéo dài, tồn đọng nhiều năm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.
   
    Đối với công tác Cải cách tư pháp, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 10/4/2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Về phía Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố, sẽ tổ chức các hội thảo về chuyển đổi số trong công tác cải cách tư pháp, về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Mở các lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số cho các chức danh tư pháp. Chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc qua Hội thảo “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.
Mỹ Ngọc
(Ban Nội chính Trung ương)
.