Bộ Giao thông vận tải: Phổ biến, quán triệt các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 15/09/2023, 17:13 [GMT+7]
    Thanh tra Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của 700 cán bộ, công chức, viên chức các vụ, cục, ban quản lý dự án và đơn vị thuộc Bộ.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được phổ biến, quán triệt các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ, ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thong vận tải về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT, ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030”. Chuyên đề “Nhận diện, phát hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực và một số tồn tại, sai phạm thường xảy ra được phát hiện, xử lý qua công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ; bài học kinh nghiệm rút ra đối với các đơn vị, doanh nghiệp”; trao đổi, chia sẻ một số lưu ý trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.
 
    Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ Giao thông vận tải cũng thảo luận, giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập cá nhân.  
 
    Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, trực tiếp thực hiện các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương.
                                                                       Quỳnh Trang
.