Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước

Thứ Bảy, 18/03/2023, 22:40 [GMT+7]
    Sáng ngày 17/03/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước họp Phiên thứ tư dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thông qua: (1) Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ phiên họp thứ 3; (2) Chương trình công tác năm và  Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo; (3) Quy định về công tác kiểm tra, giám sát; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. 
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua được tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Theo đó, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường việc kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: (1) Các cơ quan tố tụng tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm minh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nhằm răn đe, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, phấn đấu kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử vụ án thuộc Ban chỉ đạo theo dõi theo đúng kế hoạch. (2) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện nghiêm túc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ; nghiêm túc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và của Tỉnh ủy sau rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội đang và chưa thực hiện xong. (3) Các cơ quan, đơn vị và địa phương chỉ đạo rà soát và báo cáo Ban Chỉ đạo nội dung báo chí phản ánh liên quan đến đầu tư công trong thời gian qua; tiến hành thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật.
                                                                           Trần Thị Hồng Lê
                                                            (Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước)
.