Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Hai, 20/03/2023, 07:00 [GMT+7]
    Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
    Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo); Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; Quy định về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung); Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Công văn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; Công văn góp ý dự thảo Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch thực hiện Chương trình số 04-CTr/TW ngày 28/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương(Chương trình hành động của ngành Nội chính Đảng thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII); Công văn đề nghị Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho ý kiến đối với kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Văn Kiển; tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết theo quy định (Tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022; sơ kết, tổng kết chuyên đề của Tỉnh ủy về công tác nội chính; trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021;  trực tuyến sơ kết 07 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao).
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thăm, chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre thăm, chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng
    Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy: phê chuẩn Kế hoạch công tác nội chính trong tác chiến phòng thủ; ban hành mới Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh (sửa đổi, bổ sung)trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cho chủ trương xử lý một số vụ án, vụ việc theo Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị(Vụ án “Làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trên địa bàn tỉnh; xét xử vụ án xâm phạm an ninh quốc gia tại xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra tại xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại; vụ việc liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia tại huyện Ba Tri); báo cáotổng kết thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 19/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung giải quyết tình hình khiếu kiện đòi lại đất đã đưa vào tập đoàn sản xuất của các hộ dân ở huyện Ba Tri.
 
    Báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy hơn 170 báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, điển hình như: Kết quả thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW, ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương; kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy; tình hình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kết quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư, kết quả hoạt động của Ban,các vụ việc nổi cộm, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và một số tình hình về công tác nội chính.
Nguyễn Hiên
.