Vĩnh Long: Kết quả công tác cải cách tư pháp tháng 4/2022

Thứ Ba, 17/05/2022, 07:50 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các ngành tư pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, không để án tồn quá hạn luật định, không oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.
 
Viện Kiểm sát nhân dân TP Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Vĩnh Long”
Viện Kiểm sát nhân dân TP Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn thành phố Vĩnh Long”
    Ngành Tư pháp đã thực hiện tốt công tác thẩm định; tham gia đóng góp các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức tuyên truyền chiều rộng trong nhân dân các văn bản quy phạm pháp luật được 362 lượt văn bản với 2.158 giờ; tuyên truyền chiều sâu được 531 cuộc với 17.293 lượt người tham dự; sinh hoạt "Ngày pháp luật" có 249 đơn vị tổ chức được 265 cuộc với 4.372 lượt người tham dự.
 
    Công an tỉnh đã tham gia đóng góp dự thảo 04 Thông tư của Bộ Công an; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BLĐTBXH quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi; quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam kiêm Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Mang Thít và quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh.
 
    Ngành kiểm sát phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong công tác đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của ngành Kiểm sát nhân dân, bảo đảm nghiêm túc, đúng thời hạn, có chất lượng theo đúng Kế hoạch số 88/KH-VKS, ngày 05/10/2017 về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 14/9/2017 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
 
    Ngành Tòa án thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng xét xử ở Tòa án 02 cấp, đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp trên cơ sở xác định tiếp tục đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, đảm bảo dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của Tòa án các cấp nhằm công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án; phát huy quyền dân chủ cho người dân khi có công việc liên quan đến Tòa án, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp, được dư luận xã hội và Nhân dân đồng tình.
 
    Cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chi cục trưởng giai đoạn 2021-2026; Thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm 04 cán bộ, công chức.
 
    Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, đã thực hiện 23 vụ, việc. Đội ngũ luật sư và hành nghề luật sư, các tổ chức giám định tư pháp, các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực... được đảm bảo thực hiện tốt theo quy định. Trong tháng 4/2022, các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 88 vụ việc tập trung ở các lĩnh vực như giám định pháp y, tâm thần, giám định kỹ thuật hình sự và giám định thương tật khác. Văn phòng Thừa phát lại, đã tống đạt được 5.399 văn bản các loại với tổng doanh thu hơn 300 triệu đồng; đăng ký 09 vi bằng với tổng doanh thu 20,5 triệu đồng. Các tổ chức hành nghề công chứng, đã thực hiện 857 việc công chứng, chứng thực 1.364 bản sao và chứng thực chữ ký 19 việc, thu phí 205,9 triệu đồng.
 
    Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ tư pháp; thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp; công tác giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc được thường xuyên quan tâm thực hiện tốt theo tinh thần cải cách tư pháp, đã góp phần hạn chế sai sót và vi phạm pháp luật trong các cơ quan tư pháp.
Tuệ Minh
.