Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai, kết quả hoạt động tháng 4/2022

Thứ Ba, 24/05/2022, 10:41 [GMT+7]
    Tháng 4/2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh thực hiện tốt kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh quý I/2022 và chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo. 
 
    Tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động của BCĐ CCTP tỉnh quý I, triển khai nhiện vụ quý II/2022. Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của BCĐ CCTP tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 07/4/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCTP trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025  đối với Sở Tư pháp tỉnh; rà soát các bản án hành chính mà Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện, hủy quyết định hành chính hoặc buộc thực hiện hành vi hành chính của người bị kiện. Chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp tỉnh năm 2022 để phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến. Chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cơ quan tư pháp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với thủ trưởng cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thành viên theo chức năng nhiệm vụ. 
 
Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 4 năm 2022 tỉnh Lào Cai
Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp tháng 4 năm 2022 tỉnh Lào Cai
    Công an tỉnh,  tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng tới Nhân dân về 02 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phối hợp TAND tỉnh, VKSND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, dự toán, đề xuất kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ tổ chức phiên tòa trực tuyến; tiếp tục triển khai kế hoạch lắp camera tại phòng hỏi cung; tham gia đóng góp ý kiến 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành. Công tác bắt, khởi tố, điều tra xử lý, truy nã tội phạm: khởi tố mới 41 vụ, 84 bị can; kết luận chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 42 vụ, 51 bị can. Số tin báo, đơn thư  đã xử lý, giải quyết: 59/164 tin.
 
     Viện kiểm sát nhân dân hai cấp, thường xuyên phối hợp với TAND hai cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa có ghi âm, ghi hình để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong tháng, thực hành quyền công tố và kiểm sát tiếp nhận thụ lý tin báo, tố giác tội phạm 103 tin, đã giải quyết 59 tin; kiểm sát điều tra 141 vụ/276 bị can, đã kết thúc điều tra 39 vụ/50 bị can, tạm đình chỉ 02 vụ/01 bị can, hiện đang giải quyết 100 vụ/225 bị can; Kiểm sát truy tố 59 vụ/101 bị can, đã truy tố 26 vụ/44 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự 76 vụ/228 bị cáo; Tòa án đã xét xử 32 vụ/72 bị cáo.
 
    Tòa án nhân dân tỉnh hai cấp, quan tâm, chú trọng công tác Cải cách tư pháp theo định hướng của Trung ương, của tỉnh, chỉ đạo giải quyết, xét xử các loại án đảm bảo đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, không xét xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, và công dân; trong tháng thụ lý 728 vụ, việc các loại, đã giải quyết 285 vụ, việc. Tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm, Hội đồng đánh giá các phiên tòa rút kinh nghiệm đều thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến để đánh giá; tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TANDTC ngày 26/01/2022 của Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng dịch vụ công trực tuyến gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và phần mềm quản lý nghiệp vụ, thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân; tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án; công khai 161 bản án, quyết định. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất đối với các đơn vị trong Tòa án nhân dân hai cấp để triển khai, tổ chức các phiên tòa trực tuyến theo quy định của Nghị quyết số 33/2021/QH15, ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP, ngày 15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh, tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan trong giao, nhận, xử lý vật chứng, tài sản thi hành án; chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; xác minh thu tiền, tài sản thi hành án. Trong tháng, thụ lý: 2.034 việc/1.238.965.107.000đ; Tổng số việc phải thi hành là 2.029 việc/1.236.673.309.000đ; đã giải quyết xong 289 việc/14.542.774.000đ trên tổng số có điều kiện thi hành.
 
    Sở Tư pháp tỉnh, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan bổ trợ tư pháp. Trình UBND tỉnh ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; công bố danh sách người giám định theo vụ việc; kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2022; bố trí kinh phí cho Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh mua sắm trang thiết bị tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến, tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý trong tháng là 214 vụ; tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại; hỗ trợ cung cấp thông tin về thừa phát lại trên địa bàn tỉnh.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.