Hà Nam: Tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Thứ Tư, 05/01/2022, 08:20 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quyết liệt trong việc chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, không để bị động, bất ngờ và xảy ra các điểm nóng. 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
    Công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường; công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, nhất là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác nội vụ, quản lý thị trường, hải quan, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Năm 2021, ngành Công an đã điều tra, làm rõ 301/327 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện và xử lý 18/22 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen", 07/23 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Các cơ quan làm án đã tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời, triệt để các vụ trọng án, án trọng điểm. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Trong năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai 434 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 1.323 tổ chức, cá nhân; phát hiện 390 tổ chức, cá nhân có sai phạm; kịp thời chấn chỉnh sai phạm, đặc biệt sai phạm về kinh tế, đảm bảo ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 
 
    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ đảng viên; phát huy tính chủ động của các cơ quan khối nội chính trong việc thực hiện chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật, không để oan sai và sót lọt tội phạm và người phạm tội; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 
    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                P.V
.