Kiên Giang: Tiếp nhận và xử lý 2.727 đơn, thư khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 04/01/2022, 06:25 [GMT+7]
    Năm 2021, các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang tiếp nhận và xử lý 2.727 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền là 738 đơn (khiếu nại 271 đơn; tố cáo 18 đơn; kiến nghị, phản ánh có 449 đơn). Đến nay, đã có 191/289 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được giải quyết, đang giải quyết 98 đơn.Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thu hồi cho Nhà nước số tiền hơn 200 triệu đồng; bồi thường bổ sung diện tích hơn 3.500m2 đất nông nghiệp cho người sử dụng đất và hơn 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ bổ sung hơn 8.000m2 đất và 10 suất tái định cư cho người dân; xử lý hành chính 2 tổ chức, 15 cá nhân…
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã kiện toàn 4 tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáotrên địa bàn, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính, của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáotại đơn vị, địa phương.
    
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Kiên Giang
Một cuộc họp của Thanh tra tỉnh Kiên Giang
    Thủ trưởng các cấp, các ngành triển khai thực hiện cơ bản tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáođến đông đảo đội ngũ công chức và nhân dân…
 
    Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cơ bản kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc phát sinh, có chú trọng đối thoại, vận động được 48/176 trường hợp khiếu nại rút đơn, chấm dứt khiếu nại. Chủ động trong việc thực hiện các quy định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật và các vụ việc có ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
    Trong xử lý, giải quyết khiếu nại đông người, gắn với việc xem xét chính sách an sinh xã hội, giao cấp đất giúp người dân ổn định cuộc sống, giảm bớt khiếu kiện. Đồng thời, phối hợp tốt trong việc theo dõi, xử lý các điểm khiếu nại đông người, không để phát sinh điểm nóng. Từ đó góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, kiến nghị đơn vị chấn chỉnh một số hạn chế trong việc bố trí địa điểm, niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai và những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáotại các đơn vị…
 
    Trong công tác tiếp công dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, giám đốc các sở, ngành đã tổ chức tiếp được gần 700 kỳ với hơn 700 người, 9 đoàn đông người với 207 người (tiếp nhiều lần)… Qua tiếp công dân, các ngành, các cấp đã tuyên truyền chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đồng thời hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết và tiếp nhận các đơn thư thuộc thẩm quyền theo quy định.
Ngọc Thành
.