Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Thứ Ba, 21/12/2021, 15:31 [GMT+7]
    Sáng 21/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 do Bộ Tư pháp tổ chức. Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
 
    Theo Bộ Tư pháp, thực hiện Phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” của Chính phủ, toàn ngành Tư pháp đã nỗ lực, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc, bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của từng địa phương, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”. Các cơ quan tư pháp, pháp chế đã kịp thời ban hành, điều chỉnh hợp lý các chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp; khắc phục các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, kịp thời giải quyết các phản ánh, đề xuất, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong chỉ đạo, điều hành được ngành tư pháp đặc biệt chú trọng; nhiều hoạt động chuyển sang thực hiện trực tuyến. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tư pháp tiếp tục thuộc nhóm 3 cơ quan dẫn đầu.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị (ảnh Trần Hải)
    Ngành tư pháp đã tập trung tham mưu thể chế hóa những định hướng chính sách lớn, then chốt trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham gia tích cực, hiệu quả trong việc chuẩn bị Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Nhiều bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác này. Bộ Tư pháp đã phối hợp Văn phòng Chính phủ tham mưu tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế và tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật.
 
    Các cơ quan tư pháp, pháp chế đã có nhiều đóng góp với hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp. Bộ Tư pháp đã thành lập Tổ công tác đặc biệt để tham mưu xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong phục hồi sản xuất kinh doanh...
 
    Bộ Tư pháp đã thẩm định 232 dự thảo; Tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định 634 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 4.904 dự thảo và 1.879 dự thảo do các Phòng Tư pháp thẩm định. Công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tích cực, đã phát hiện, xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, gây khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, không phù hợp yêu cầu phòng, chống dịch.
Thanh Giang - Mai Huyên
(Báo Nhân Dân)
.