Bắc Ninh: Giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2021

Thứ Sáu, 08/10/2021, 16:44 [GMT+7]
    Ngày 07/10, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban Khối Nội chính quý III, nhằm đánh giá kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, 9 tháng qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị chức năng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung lãnh đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các cơ quan khối Nội chính của tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để bị động, bất ngờ, trong đó công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm, tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực; nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực an ninh kinh tế, tôn giáo, đô thị, văn hóa, tư tưởng. Từ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành 28 văn bản về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Ngành Kiểm sát thụ lý và giải quyết hơn 3.500 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ giải quyết 78,2%; Cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp thụ lý 32 vụ/165 bị can tham nhũng, kết luận điều tra 17 vụ/104 bị can; Thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát gần 14,4 tỷ đồng.
 
    Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, khắc phục việc chồng chéo trong thanh tra. Toàn tỉnh tiếp hơn 2.200 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh hơn 1600 vụ việc; Các cấp, ngành tiếp nhận và xử lý hơn 2.900 đơn thư các loại. 
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số lĩnh vực còn tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp; Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, còn kẽ hở. Nhiều vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai...
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan khối Nội chính trong việc triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.
 
    Các cơ quan khối Nội chính tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức;  ghi nhận kết quả đã đạt được; Yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan Nội chính trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường hơn nữa công tác chỉnh đốn trong Đảng; Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kép, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan trong Khối xây dựng cụ thể việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các vụ việc, vụ án; Tăng cường thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận sau thanh tra kiểm tra. Rà soát quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị; Rà soát đơn thư, khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực”.
                                                                                              P.V
.