Ban Nội chính Trung ương sơ kết Quy chế phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Năm, 21/10/2021, 16:01 [GMT+7]
    Sáng 21/10/2021, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
 
    Các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ Hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về kết quả sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp; đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc; đồng thời nhấn mạnh, các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
    Trình bày Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, ngày 04/6/2014, Ban Bí thư ra Quyết định số 243-QĐ/TW, ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
 
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
    Trong 5 năm (từ tháng 9/2016 đến nay), hai cơ quan đã phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), Trưởng Ban Chỉ đạo về chủ trương "trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý thì chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến ủy ban kiểm tra cùng cấp để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của Đảng. Ủy ban kiểm tra cùng cấp kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo". Đến nay, chủ trương này đã được Ban Chấp hành Trung ương cụ thể hóa thành Quy định thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
 
    Hai cơ quan đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, định hướng lớn, cũng như xây dựng, hoàn thiện thể chế, các quy định, quy chế về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra xuống đến cả cấp ủy cấp huyện và cơ sở, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài; đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền nhiều cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý...
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị
    Thời gian tới, hai cơ quan thống nhất tiếp tục phát huy những nội dung phối hợp đã được thực hiện tốt trong thời gian qua; khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp; tăng cường phối hợp trong tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội chính, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung phòng, chống tiêu cực, các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để thống nhất nhận thức, là cơ sở cho triển khai thực hiện; phối hợp tham mưu kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp hoặc do cấp có thẩm quyền giao; kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo...
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đụng chạm đến quyền lợi, danh dự, uy tín, sinh mệnh chính trị của tổ chức, cá nhân, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Trong đó, Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương là hai cơ quan tham mưu chiến lược, nòng cốt; "Có thể nói hai cơ quan là hai lực lượng chủ công, xung kích, "hai mũi giáp công" của Đảng để đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". 
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, hai cơ quan tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phối hợp tham mưu đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tăng cường phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là, phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nội chính, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; phối hợp hoàn thành các Đề án được giao theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 
 
    Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Đặc biệt là cung cấp, trao đổi thông tin về lĩnh vực, địa bàn, tổ chức đảng, đảng viên có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực để ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm tra, giám sát; trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hoặc có dấu hiệu tội phạm qua kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Trung ương để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý theo quy định; phản ánh, cung cấp thông tin về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ trong hai cơ quan để uốn nắn, chấn chỉnh hoặc xử lý kịp thời.
 
    Đồng chí tin tưởng rằng, trong thời gian tới với sự quan tâm của lãnh đạo hai cơ quan, công tác phối hợp sẽ có bước tiến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với hai cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
 
    Cũng tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Hồ Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và đồng chí Bùi Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1A, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giữa Ban Nội chính Trung ương với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Đặng Phước - Anh Hưng
.