Ninh Bình: Thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Sáu, 09/07/2021, 07:13 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Ninh Bình vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định và giữ vững, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được tiếp tục được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan nội chính. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố và kiện toàn. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và việc bắt, giam giữ, cải tạo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường.
Kết quả đạt được trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị, các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn và dư luận xã hội, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, kiên quyết không để hình thành các "điểm nóng". 
 
    Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động "tín dụng đen", sử dụng công nghệ cao, xâm phạm sở hữu, xâm hại trẻ em; tội phạm và vi phạm về kinh tế, môi trường. 
 
    Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực thi công vụ, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
 
    Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, thu chi ngân sách, công tác tổ chức cán bộ... 
                                                                                                P.V
.