Quảng Bình: Một số kết quả công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Sáu, 09/07/2021, 05:30 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng; tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự và thực thi pháp luật. 
 
    Các cơ quan Công an, Quân sự, Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm túc phối hợp về công tác bảo vệ an ninh chính trị; duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình biên giới, nội địa, trên không, trên biển trong mọi thời điểm, nhất là dịp Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I/2021 của Tỉnh ủy Quảng Bình
Hội nghị giao ban công tác nội chính quý I/2021 của Tỉnh ủy Quảng Bình
    Lực lượng Công an điều tra, kết luận 298/302 vụ phạm pháp chung (đạt tỷ lệ 98,68%); lập hồ sơ xử lý 698 đối tượng; triệu tập giáo dục, răn đe 2.206 lượt đối tượng; phối hợp tổ chức đưa 152 đối tượng ra kiểm điểm trước dân.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát 443 tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết 408 tin báo (đạt tỷ lệ 92,1%); chủ động triển khai công tác, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc điều tra, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra; kiểm sát việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; công tác họp bàn giải quyết án hình sự, nhất là các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được chú trọng.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết, xét xử 1.301/2.098 vụ đạt tỷ lệ 62%, số vụ án còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; công tác xét xử bảo đảm đúng thời hạn, đúng người, đúng tội, không kết án oan hoặc bỏ lọt tội phạm, hình phạt mà Tòa áp dụng tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với địa bàn có nhiều án hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém.
 
    Toàn ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 131 cuộc thanh tra, gồm: 24 cuộc thanh tra hành chính, 107 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm gần 5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 1,2 tỷ đồng; tịch thu tài sản vi phạm số tiền đã thu hồi hơn 920 triệu đồng, kiến nghị khác số tiền hơn 270 triệu đồng. Các ngành, các cấp trong tỉnh nhận 726 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, các cấp trong tỉnh 108 đơn.
 
    Trong 6 tháng đầu năm các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện 21 vụ tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật và tư vấn pháp lý khác vụ, việc; trợ giúp pháp lý 12 vụ việc. Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. 
 
    Hội Luật gia tỉnh thông qua công tác chuyên môn đã tham gia nghiên cứu, góp ý kiến vào 11 nội dung dự thảo, đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, ngành và địa phương chuyển đến. Thường trực Tỉnh hội  đã tiếp nhận và tư vấn trực tiếp 65 vụ việc liên quan đến lĩnh vực pháp luật; các Chi hội Luật gia tại các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện đã tham mưu, soạn thảo, góp ý kiến ban hành trên 120 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính có phạm vi và đối tượng điều chỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác và thực hiện 215 vụ việc tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 462 lượt người liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng và các lĩnh vực dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình, tư pháp, hộ tịch.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tập trung nghiên cứu nắm bắt thông tin, báo cáo kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Chủ trì tham mưu đề xuất Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt các vụ án, vụ việc diện Thường trực cấp ủy theo dõi chỉ đạo (01 vụ diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, 01 vụ diện Thường trực cấp ủy cấp huyện chỉ đạo, 02 vụ diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi).
 
    Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và chủ trì Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra, tổng rà soát đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN giai đoạn 2016-2020 tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra sau các cuộc rà soát thanh tra kinh tế - xã hội năm 2018 - 2019; việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
    Là cơ quan thường trực Tổ công tác 1743 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, Ban nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm 02 vụ việc; hiện đang tiếp tục kiểm tra, rà soát 02 vụ việc. 
 
    Chủ trì tham mưu tổ chức 03 phiên tiếp dân, đối thoại với dân của Bí thư Tỉnh ủy (trong đó: 17 vụ việc, 24 lượt người dân của tháng 2, 3, 4 năm 2021; các phiên tháng 01 nghỉ Tết Nguyên Đán; tháng 5, 6 nghỉ do dịch Covid -19). Sau tiếp dân đã kịp thời tham mưu, ban hành Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy; tập trung rà soát lại đối với các vụ việc đã được giải quyết; xem xét các nội dung mới và tham mưu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm. Triển khai phần mềm tiếp dân trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
Công Bằng 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)
.