Thái Bình: Sơ kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ Hai, 05/07/2021, 05:38 [GMT+7]
    Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; trưởng các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Bí thư, chủ tịch các huyện ủy, Thành ủy; chuyên viên Ban Nội chính Trung ương theo dõi địa bàn; tổ trưởng Tổ giúp việc các huyện, Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Sáu tháng đầu năm 2021, các cơ quan trong khối nội chính và các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt kết quả rất đáng khích lệ; công tác quán triệt, triển khai, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và người dân đối với công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, góp phần kiềm chế, làm giảm một số loại tội phạm hình sự góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về tham nhũng, lãng phí; đẩy nhanh tiến độ xác minh, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chủ động tham mưu triển khai Kế hoạch đấu tranh, triệt phá nhiều các băng nhóm tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận kết quả đóng góp quan trọng của các ngành trong khối nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. 
 
    Bám sát nội dung Chỉ thị số 26-CT/TW, Hướng dẫn số 04-HD/TW và các quy định pháp luật hiện hành để xử lý các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm đúng hướng, đúng pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu; đồng thời tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự và tham nhũng, kinh tế.
 
    Kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình Nhân dân và chủ động chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề mà số đông người dân quan tâm, nhất là những vấn đề phức tạp, nổi cộm. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố xét xử, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, nhất là liên quan đến các vụ án vụ việc diện Ban Chỉ đạo 26 theo dõi, chỉ đạo. 
                            Nguyễn Thị Khánh 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.