Lai Châu: Một số kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Thứ Năm, 10/06/2021, 08:34 [GMT+7]
    Tháng 5/2021, Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiến hành sơ kết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; báo cáo thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống buôn bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; chỉ đạo tổng kết chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2017-2021; bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021
    Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức tập huấn, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và tăng cường tuần tra biên giới để chủ động nắm tình hình, ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, di dịch cư tự do, hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông”.
 
    Các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 300 cuộc cho trên 23.000 lượt người; tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho hơn 290 hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn các huyện Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ. Trung tâm Trợ giúp pháp lý thực trợ giúp pháp lý cho 1.233 lượt người; tham gia tố tụng 28 vụ việc/28 đối tượng từ giai đoạn điều tra đến giai đoạn xét xử sơ thẩm; tư vấn pháp luật 06 vụ việc/06 đối tượng. 
 
    Các cơ quan tố tụng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Viện kiểm sát nhân dân phối hợp với các cơ quan tố tụng xác định 03 vụ án trọng điểm; ban hành 10 kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc khắc phục vi phạm và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Tòa án nhân dân hai cấp phối hợp tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng, xét xử cho các thẩm phán, hội thẩm nhân dân và thư ký tòa án.
 
    Các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thông qua các hội nghị của các sở, ban, ngành, địa phương; duy trì các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Lai Châu, trên các Cổng thông tin điện tử của tỉnh, sở, ban, ngành truyền tải các thông tin về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
    Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ cơ sở; ban hành các văn bản và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cho công chức, viên chức; thực hiện nộp bản kê khai tài sản, thu nhập cho cơ quan chức năng theo quy định.
Thanh tra tỉnh thực hiện 02 cuộc thanh tra việc quản lý vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tại UBND huyện Mường Tè, Sìn Hồ và đã ban hành kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, công tác quản lý ngân sách tại UBND huyện Than Uyên. Trong tháng, Cơ quan điều tra đã phát hiện 06 vụ việc vi phạm về kinh tế. Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội để phòng, chống tham nhũng.
Cù Tất Dũng
.