Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai: Đánh giá công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thứ Tư, 07/07/2021, 05:09 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị.  
 
    6 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp (BCĐCCTP) tỉnh triển khai công tác CCTP năm 2021; chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng đối với công tác tư pháp; Kế hoạch số 316-KH/TU ngày 04/5/2020 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/2/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Kế hoạch số 338-KH/TU về triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    
    Tổ chức 01 cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính; cải cách tư pháp và việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai. 
 
    Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Cơ quan điều tra - Công an tỉnh, Tòa án tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xác định các vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đảm bảo nghiêm minh, kịp thời nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương và phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm để nâng cao năng lực, kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa; rà soát báo cáo rà soát công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện trưởng VKSNDTC, Chánh án TANDTC, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; chỉ đạo Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, thị ủy kiện toàn BCĐ CCTP cấp huyện để tham mưu, giúp việc cho các huyện ủy, thành ủy, thị ủy về công tác cải cách tư pháp.
 
    UBND tỉnh ban hành 08 kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp; phát triển đội ngũ bổ trợ tư pháp đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kiến thức pháp lý cần thiết để phục vụ hoạt động cải cách tư pháp.
 
    Các cơ quan tư pháp tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, Luật Phòng, chống ma túy; góp ý vào vào dự thảo Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030. Đồng thời tổ chức triển khai thi hành các đạo luật có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021... 
 
    Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, giao ban trực tuyến, hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến, phối hợp hiệu quả trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan, sai. Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, qua đó rút kinh nghiệm về những sai sót, đồng thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải quyết án, đảm bảo cho việc áp dụng thống nhất pháp luật, nâng cao chất lượng giải quyết án trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lào Cai; triển khai Quyết định số 42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ, theo đó áp dụng 04 án lệ trong quá trình giải quyết án. Cục Thi hành án dân sự tỉnh luôn trú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm mới 02 chức danh phó Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp; hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại 01 chức danh phó chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Lào Cai.
 
    Hội đồng nhân dân tỉnh, thường xuyên tổ chức chương trình khảo sát, giám sát tại Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp trước mỗi kỳ họp... Thực hiện tốt việc xem xét, thẩm tra các báo cáo của các cơ quan tư pháp, UBND tỉnh và báo cáo, chất vấn người đứng đầu các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân. 
 
    Tại kỳ họp thứ 17 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ), HĐND, các Ban, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát thông qua việc xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND, UBND, các Ban HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 
 
    Đảng đoàn UBMTTQ tỉnh chỉ đạo Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh ban hành các kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 gắn với triển khai hoạt động giám sát theo nội dung đề án 15 năm 2021 như: Kế hoạch số 102/KH-MTTQ-BTT ngày 26/3/2021 về triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU năm 2021 về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn, 2020-2025”; Chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai. 
                                           Nguyễn Thêu
 (Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.