Hà Nội: Đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Bảy, 17/07/2021, 06:04 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2021, thành phố Hà Nội đã công bố 254 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 175 thủ tục. Tính đến ngày 10-6, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.905, trong đó cấp sở, cơ quan tương đương sở là 1.525 thủ tục, cấp huyện là 272 và cấp xã là 108 thủ tục.
 
    Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt trên 1 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 91%. Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống. Đồng thời, bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành được công khai theo quy định.
 
Bộ phận “một cửa” tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Bộ phận “một cửa” tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
    Thành phố đã đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Nửa đầu năm 2021, thành phố tăng cường triển khai hệ thống họp trực tuyến từ thành phố đến các điểm cầu trực tuyến của 579 xã, phường, thị trấn; đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, triển khai lắp đặt các thiết bị màn hình cảm ứng, trang thiết bị công nghệ thông tin, camera giám sát để tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu chung cư, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố…
 
    Hà Nội cũng tiếp tục duy trì Cổng dịch vụ công thành phố và các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của thành phố; tiếp tục triển khai cung cấp cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp 1.685 thủ tục hành chính. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1.217 thủ tục; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 468 thủ tục...
 
    Thành phố cũng đã triển khai tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đạt tỷ lệ 31,02%, vượt chỉ tiêu được giao.
                                                                                   Hải Hà
.