Nam Định: Đẩy mạnh cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

Thứ Tư, 19/05/2021, 06:44 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2021, Tỉnh ủy Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị  căn cứ Chương trình số 04-CT/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình. 
 
Các đại biểu tại điểm cầu Nam Định tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (tháng 4/2021)
Các đại biểu tại điểm cầu Nam Định tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (tháng 4/2021)
    Sở Tư pháp cử báo cáo viên pháp luật tham dự và tuyên truyền các quy định của pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; phát hành 03 tờ gấp tìm hiểu pháp luật về bầu cử, quy định về đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; quy định nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu và kết quả bầu của cử tri; tiến hành thẩm định 09 dự thảo văn bản, tham gia đóng góp ý kiến vào 03 dự thảo văn bản; xây dựng báo cáo tổng kết Luật Đất đai năm 2013 và đề xuất hướng sửa đổi; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; ban hành kế hoạch, chống mua, bán ma túy năm 2021; phòng chống buôn bán người, giai đoạn 2021-2025.
 
    Các cơ quan tư pháp tỉnh đã chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các văn bản pháp luật mới, xây dựng kế hoạch đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, làm công tác tư pháp bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
    Các cơ quan tố tụng triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tòa án nhân dân tỉnh tiến hành giao chỉ tiêu thực hiện công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án 6 tháng cuối năm 2021 tới từng đơn vị để tổ chức thực hiện. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên năm 2021. Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả 14 giải pháp của Tòa án nhân dân tối cao nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; đề ra các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; trong đó, chú trọng giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai, kinh doanh thương mại. 
 
    Tiếp tục hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp gồm hoạt động của luật sư, tư vấn pháp luật, giám định, công chứng, lý lịch tư pháp... tạo điều kiện cho hoạt động tư pháp tiến hành được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho các Văn phòng công chứng; đăng ký tập sự hành nghề ông chứng cho 01 trường hợp; đề nghị Bộ tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho 02 trường hợp; tham gia ý kiến về các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp của các sở, ngành; tham mưu cho UBND tỉnh cấp thẻ giám định viên tư pháp cho giám định viên các sở, ngành; tham gia ý kiến đóng góp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
Tuệ Minh
.