Thái Nguyên: Nâng cao công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thứ Sáu, 07/05/2021, 20:25 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị Công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án trên địa bàn tỉnh. 
 
    Theo báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, năm 2020, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thực hiện kê biên tài sản trong quá trình tổ chức thi hành án. Tổng số việc tiến hành kê biên tài sản, đưa ra thực hiện thẩm định giá 13 việc (13 tài sản) với số tiền thẩm định trên 37 tỷ 474 triệu đồng. Trong 06 tháng đầu năm 2021, tổng số việc thực hiện thẩm định giá 18 việc với 19 tài sản với số tiền gần 35 tỷ đồng.
 
    Số việc bán đấu giá thành 26 việc với số tiền 57 tỷ 025 triệu 719 nghìn đồng, đã giao tài sản cho người mua trúng đấu giá: 16 việc tương tương ứng số tiền 18 tỷ 952 triệu 260 nghìn đồng, còn 10 việc (38 tỷ 073 triệu 459 nghìn đồng) chưa giao tài sản cho người trúng đấu giá.  6 tháng 2021, tổng số đấu giá thành 12 việc với số tiền 32 tỷ 823 triệu 482 nghìn đồng, trong đó có 06 việc đã giao được tài sản cho người trúng đấu giá với số tiền 4 tỷ 357 triệu 717 nghìn đồng, còn 06 việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản cho người trúng đấu giá với số tiền 28 tỷ 465 triệu 765 nghìn đồng.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Công tác thẩm định giá tài sản thi hành án được các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định của pháp luật, việc ký hợp đồng thẩm định giá theo quy trình, thủ tục, chưa phát hiện sai sót, không có trường hợp nào phải định giá lại theo điểm a khoản 1 Điều 99 Luật Thi hành án dân sự “Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng trong việc làm sai lệch kết quả định giá”. Ngoài ra có một số trường hợp định giá lại do yêu cầu của đương sự, những trường hợp yêu cầu định giá lại thường do Ngân hàng (người được thi hành án) yêu cầu vì lý do khi Ngân hàng cho vay định giá cao hơn so với giá thẩm định khi kê biên.
 
    Tuy nhiên, trong công tác thẩm định giá đối với tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án là khi tiến hành xác định hiện trạng tài sản cơ quan thi hành án dân sự đã kê biên để thẩm định giá, đương sự không hợp tác, có trường hợp chống đối dẫn đến việc thẩm định giá bị kéo dài; đương sự không thống nhất về giá đã định, có đơn khiếu nại, tố cáo dẫn đến việc thẩm định giá kéo dài, khó khăn; việc thẩm định giá chưa đánh giá toàn diện giá của tài sản kê biên; Tâm lý người mua tài sản kê biên để thi hành án còn e ngại 
 
    Trong công tác đấu giá tài sản, việc kê biên, bán đấu giá tài sản nhiều lần không có người mua có nhiều nguyên nhân;  kết quả đấu giá thành và giao tài sản trúng đấu giá chưa cao; số việc phải định giá, bán đấu giá nhiều lần, trong đó có việc từ 6 đến 10 lần vẫn xảy ra nhiều....
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên sẽ triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ Quy trình thẩm định giá, đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm giám sát Chấp hành viên trong việc công khai lựa chọn, ký hợp đồng thẩm định giá, hợp đồng đấu giá tài sản theo quy định.
 
    Rà soát, lập danh sách tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản có đủ điều kiện đăng tải lên Trang thông tin của Cục  Thi hành án dân sự tỉnh để Chấp hành viên nghiên cứu lựa chọn. 
 
    Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính trong việc kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các hợp đồng thẩm định giá với Chấp hành viên; chủ động, thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp trong thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị có dấu hiệu thiếu minh bạch, tiêu cực trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản.
 
    Thực hiện nghiêm túc, đúng qui định việc xác minh tài sản của người phải thi hành án, riêng đối với những trường hợp kê biên, bán đấu giá tài sản thi hành án, nhất là bán tài sản bảo đảm (thế chấp, bảo lãnh), Chấp hành viên phải phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan, nhất là bên nhận thế chấp làm rõ những khía cạnh pháp lý và thực tiễn liên quan đến tài sản chưa rõ ràng trước khi làm thủ tục thẩm định giá, bán đấu giá. 
                                                                                               Thùy Linh
.