Lạng Sơn: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp, quý I/2021

Thứ Hai, 26/04/2021, 06:19 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp năm 2021; trong đó, chỉ đạo nghiên cứu, triển khai thực hiện công tác “Số hóa hồ sơ” để công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong lãnh đạo thực hiện công tác thi hành án.
 
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND tỉnh, ngày 05/01/2021 về triển khai công tác tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-UBND, ngày 15/01/2021 về việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; Quyết định số 396/QĐ-UBND, ngày 26/01/2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc từng phần của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Lạng Sơn. Các cơ quan tư pháp đã góp ý vào 17 dự thảo văn bản Trung ương và 37 dự thảo văn bản của địa phương.
 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (tháng 3/2021)
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc kiểm sát việc thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại UBND xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc (tháng 3/2021)
    Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an; tổ chức thi tuyển điều tra viên cho 41 đồng chí; đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp cho 22 đồng chí; nâng ngạch cho 01 đồng chí; nâng tổng số cán bộ làm công tác điều tra lên 433 đồng chí và 184 cán bộ làm công tác thi hành án; tiếp tục thực hiện Đề án bố chí Công an xã chính quy cho 195/195 xã. 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; kiện toàn bộ máy, tổ chức, phân bổ chỉ tiêu, biên chế cho các đơn vị trực thuộc; phối hợp tổ chức 34 phiên tòa rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tranh tụng cho kiểm sát viên; trong đó, có 01 phiên tòa tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến Viện kiểm sát hai cấp
 
    Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, giao ban trực tuyến, hệ thống giám sát phiên tòa trực tuyến, phối hợp hiệu quả trong công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm; công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra oan, sai.
 
    Các cơ quan chức năng đã triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm sát đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp năm 2021. Trong đó, Sở Tư pháp đã hoàn thành cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bồi dưỡng, đào tạo taị Sở Tư pháp năm 2019, hoàn thành cuộc kiểm tra về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh. Công an tỉnh tiến hành thanh tra chuyên đề “Việc chấp hành quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”. Viện kiểm sát kiểm sát trực tiếp Trại Tạm giam Công an tỉnh, 09 Nhà Tạm giữ Công an các huyện, thành phố, 02 Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện và 09 UBND xã trong công tác quản lý, giáo dục các bị án treo, cải tạo không giam giữ, công tác thi hành án tại cộng đồng… đã ban hành các kết luận, kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục các thiếu sót, vi phạm.
 
    Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành các hoạt động giám sát đối với cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn. Các cơ quan tư pháp luôn trả lời kịp thời, đầy đủ những vấn đề mà người dân quan tâm; công khai, minh bạch các hoạt động, cung cấp cho các cơ quan báo chí thông tin, kết quả công tác theo quy định của pháp luật.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tư pháp tỉnh tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng Trung Quốc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc; Bản ghi nhớ “Phối hợp triển khai cơ chế hợp tác xây dựng biên giới bình yên” giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn với Thành ủy Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Công an tỉnh duy trì hoạt động Văn phòng liên lạc qua biên giới, phục vụ công tác phòng, chống ma túy giữa Lạng Sơn và Quảng Tây. Kết quả công tác hợp tác đã góp phần củng cố quan hệ hợp tác, thúc đẩy đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần thúc đẩy pháp triển kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước.
Tuệ Minh
.