Bắc Ninh: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp

Thứ Ba, 11/05/2021, 07:52 [GMT+7]
    Từ đầu năm 2021 đến nay, Tỉnh ủy Bắc Ninh tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp theo Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Kết luận số 769-KL/TW của Bộ Chính trị về đề án đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan điều tra; Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án; Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm… nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
 
    Sở Tư pháp tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên tất cả các lĩnh vực; chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND ngày càng nâng cao; công tác theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường, nhất là việc rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng tài sản công… 
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp kiểm sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Bắc Ninh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp kiểm sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Bắc Ninh.
    Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, quan tâm đến các đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm; chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức và doanh nghiệp; cập nhật chính sách, pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh, các hội viên của Hội Nhà báo, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh.
 
    Hoạt động bổ trợ tư pháp được tăng cường, an toàn thông tin trong giao dịch liên quan đến công chứng, chứng thực được nâng lên. Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý được 40 vụ án hình sự, 02 vụ việc dân sự; công tác hành chính tư pháp tiếp tục được đổi mới, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động; tiếp tục rà soát thủ tục hành chính theo quy định.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và các quy định pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra; hạn chế đến mức thấp nhất oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, nâng cao chất lượng trong việc ban hành, phê chuẩn các lệnh, quyết định bắt, giam, giữ, truy tố, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội; nâng cao chất lượng công tác thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử hình sự; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự và đánh giá kết quả thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm cho kiểm sát viên hai cấp tham dự học tập về kỹ năng thẩm vấn, tranh tụng, đối đáp giữa kiểm sát viên với luật sư, người tham gia tố tụng.
 
    Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh tăng cường hoạt động tranh tụng công khai tại phiên tòa, bảo đảm tính dân chủ, khách quan trong các quyết định của Tòa án; tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Tòa án được quan tâm, chú trọng.
 
    Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Cục thi hành án dân sự tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy chế phối hợp về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến phạm tội và công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và hỗ trợ tư pháp; quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính; quy chế phối hợp trong việc cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh và trao đổi thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm, tội phạm được tăng cường, các kế hoạch chuyên đề được triển khai đạt hiệu quả cao, các vụ án nghiêm trọng, đặt biệt nghiêm trọng được điều tra, xử lý nhanh, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cù Tất Dũng
.