Thái Bình: Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

Thứ Hai, 06/07/2020, 16:14 [GMT+7]
    Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Kế hoạch số 61-KH/BCĐ, ngày 22/01/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2020 đến các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thường trực huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo các cơ quan nội chính cấp huyện. Các cơ quan nội chính đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 11 văn bản liên quan đến công tác cải cách tư pháp; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp gắn với triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của cơ quan, đơn vị.
 
    Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Sáu tháng đầu năm 2020, tiếp nhận 444 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã giải quyết 318 tin, đạt 83,2%; thụ lý điều tra 691 vụ/1.252 bị can; khởi tố mới 513 vụ/995 bị can; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 451 vụ/865 bị can; đình chỉ điều tra 09 vụ/11 bị can; tạm đình chỉ điều tra 23 vụ/07 bị can; bắt vận động đầu thú, thanh loại 22 đối tượng truy nã; phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính tổ chức phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương cầm đầu; tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai Kế hoạch đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn tỉnh.
 
    Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thụ lý kiểm sát điều tra 691 vụ/1.252 bị can; thụ lý giải quyết trong giai đoạn truy tố 454 vụ/875 bị can; truy tố chuyển tòa án 438 vụ/827 bị can; thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử sơ thẩm 346 vụ/613 bị cáo; kiểm sát xét xử phúc thẩm 48 vụ/95 bị cáo. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 08 kháng nghị, 92 kiến nghị yêu cầu các cơ quan, đơn vị khắc phục vi phạm.
 
    Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các toà, phòng thuộc Toà án nhân dân tỉnh, toà án nhân dân các huyện, thành phố tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại án theo quy định pháp luật. Toà án nhân dân hai cấp đã thụ lý 2.344 vụ, việc các loại, đã giải quyết 1.547 vụ, việc, đạt tỷ lệ 65,9%; trong đó, án hình sự đã giải quyết 389 vụ/698 bị cáo, đạt tỷ lệ 74,5%; án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động thụ lý 1.701 vụ việc, đã giải quyết 1.064 vụ việc, đạt 62,5%; án hành chính 07/29 vụ, đạt tỷ lệ 24%; tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; đăng tải 958 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động của Tòa án.
 
    Công tác thi hành án hình sự được chú trọng, các ngành đã thường xuyên phối hợp rà soát những bị án bị phạt tù hiện còn tại ngoại để đôn đốc hoặc bắt thi hành án. Tòa án nhân dân hai cấp đã ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 638 bị án, đạt tỷ lệ 100%, trong đó đã thi hành 573 bị án, còn 65 bị án chưa thi hành (hoãn 33, tại ngoại 08, truy nã 10, đang làm thủ tục bắt thi hành án 14); đã xét miễn giảm hình phạt tù cho 46 đối tượng gồm (giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 43 đối tượng, tha tù có điều kiện cho 03 đối tượng); việc ra các quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, đúng hạn luật định; việc hoãn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đảm bảo có căn cứ theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an đã tiếp nhận và tổ chức giam, giữ an toàn 596 lượt can, phạm nhân; đã lập 255 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 03 hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; 99 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
 
    Cục Thi hành án Dân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết xong 2.245 việc, đạt tỷ lệ 58,15%; giải quyết xong 58.981 triệu đồng, đạt tỷ lệ 18,19%. 
 
    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các ngành công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự thường xuyên duy trì chế độ giao ban định kỳ theo quy chế phối hợp liên ngành, nhằm đánh giá tình hình, xem xét các vụ việc để có phương án giải quyết dứt điểm; đồng thời, duy trì chế độ giao ban đột xuất khi có các vụ án phức tạp, nhằm chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và biện pháp khắc phục trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc.
 
    Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, đạt kết quả tốt; công tác kiểm sát được tăng cường; chất lượng hoạt động công tố của kiểm sát viên tại phiên toà được đảm bảo; xét xử tại các tòa án có nhiều chuyển biến tích cực, thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; quá trình thẩm vấn, tranh tụng tại phiên toà được đổi mới theo tinh thần cải cách tư pháp; phán quyết của bản án dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên toà, đường lối xét xử đúng đắn, nghiêm minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự; một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã cơ bản được giải quyết dứt điểm; công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; hoạt động kiểm tra, giám sát trong các cơ quan dân cử được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch.
                                                                      Nguyễn Thị Khánh
                                                             (Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.