Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

Thứ Tư, 08/07/2020, 16:54 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/08/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Chương trình số 17-CTr/Ban Chỉ đạo ngày 20/07/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh giai đoạn 2016-2021. Các cơ quan, ban, ngành chủ động, tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý vào các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tư pháp, cải cách tư pháp đã được đưa vào Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và chương trình xây dựng pháp luật năm 2020 của Quốc hội. 
 
Tỉnh Bắc Giang chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
Tỉnh Bắc Giang chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp
    Các cơ quan tố tụng luôn được củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao hoạt động chuyên môn. Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, gồm: 5 tòa chuyên trách, 03 phòng giúp việc và 10 Tòa án nhân dân cấp huyện. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, gồm: 10 phòng nghiệp vụ và 10 viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Công an tỉnh đã kiện toàn tổ chức Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, cấp huyện. Cơ quan thi hành án hình sự bao gồm Cơ quan thi hành án hình sự cấp tỉnh và Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện. Cục Thi hành án dân sự được tổ chức thành 4 phòng nghiệp vụ, dưới Cục có 10 chi cục.
 
    Trên địa bàn tỉnh hiện 22 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có 06 công ty luật, 18 văn phòng luật sư đăng ký hoạt động, với 71 luật sư đăng ký hành nghề. Nhiều vụ án, vụ việc có luật sư tham gia đã góp phần tăng cường tính chất thuyết phục của bản án, giảm thiểu vi phạm tố tụng, rút ngắn thời gian giải quyết và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Toàn tỉnh có tổng số 42 giám định viên tư pháp (trong các lĩnh vực: Pháp y, kỹ thuật hình sự, tài chính kế toán, khoa học kỹ thuật, xây dựng, giao thông...); có 16 văn phòng công chứng và 33 công chứng viên. Đội ngũ bổ trợ tư pháp ngày càng phát triển, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân và hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động tư pháp. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan tư pháp, chỉ đạo thực hiện cơ cấu cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện đối với chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, chánh án tòa án nhân dân tỉnh và cấp huyện; ủy viên ban thường vụ cấp ủy đối với chức danh Giám đốc Công an tỉnh và trưởng công an các huyện, thành phố; thực hiện bố trí thủ trưởng các cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh làm bí thư ban cán sự đảng cơ quan.
 
    Các cơ quan tư pháp đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp các lực lượng cán bộ trong từng đơn vị, từng khâu công tác thực hiện quy hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ,… Chỉ đạo tăng cường tự thanh tra, kiểm tra nội bộ, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy quy định hoạt động nghiệp vụ của từng ngành; chủ động, tích cực triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm và kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, hướng dẫn của ngành dọc Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
 
    Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, thẩm quyền của điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán đã được quy định mở rộng hơn trước; việc phân định thẩm quyền quản lý hành chính của lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với trách nhiệm, quyền hạn tư pháp của các chức danh tư pháp ngày càng rành mạch, nâng cao tính chủ động trong thực thi công vụ và chịu trách nhiệm độc lập trước pháp luật về các hành vi và quyết định tố tụng. 
                                                                            Hương Giang
.