Cấp ủy các cấp kiểm tra 12.762 tổ chức đảng và 54.664 đảng viên

Thứ Năm, 16/07/2020, 14:26 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tham gia phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.
 
    Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 12.762 tổ chức đảng và 54.664 đảng viên (có 11.611 cấp ủy viên các cấp); giám sát 8.772 tổ chức đảng, 28.414 đảng viên (có 7.866 cấp ủy viên các cấp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 49 trường hợp.
 
Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2020
Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2020
    Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 566 tổ chức đảng và 2.755 đảng viên (có 1.299 cấp ủy viên các cấp); trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận 4 tổ chức đảng, 19 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 9 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng. Nội dung, đối tượng kiểm tra tập trung những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm, như: Công tác cán bộ; quản lý tài chính, tài sản công; dự án đầu tư; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; công tác bầu cử tại đại hội đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… Trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, gây bức xúc trong xã hội đã được kiểm tra, kết luận, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.
 
    Các nhiệm vụ khác theo Điều 32, Điều lệ Đảng cũng được ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng và tăng cường thực hiện đạt kết quả, như: Kiểm tra 9.828 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 879 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và 7.944 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo 27 tổ chức đảng, 766 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 54 trường hợp; giám sát 6.913 tổ chức đảng, 11.840 đảng viên (có 4.811 cấp ủy viên các cấp).
 
    Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 104 tổ chức đảng (khiển trách 71, cảnh cáo 32, giải tán 1) và 7.160 đảng viên (có 1.749 cấp ủy viên các cấp), bằng các hình thức: Khiển trách 4.903, cảnh cáo 1.331, cách chức 238 và khai trừ 688 trường hợp.
 
    Những tháng cuối năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là những tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội; chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, tung tin giả của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ và tác động tiêu cực đến công tác nhân sự đại hội. 
 
    Làm tốt công tác thẩm định nhân sự và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là các vi phạm trong công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
                                                                                 Văn Tuấn
.