Thanh Hóa: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

Thứ Hai, 15/06/2020, 14:00 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; ban hành Công văn số 1685-CV/TU ngày 12/5/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cải cách tư pháp, giáo dục pháp luật về tư pháp. 
 
    Công tác tư pháp và thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND, ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021”; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết tin báo tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử; đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đối với công tác thi hành án dân sự.
 
Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra sức khỏe phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ
Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra sức khỏe phạm nhân, người bị tạm giam, tạm giữ
    Sở Tư pháp đã triển khai phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra hồ sơ để cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 987 trường hợp; cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp đối với 1.084 hồ sơ; xác minh hộ tịch cho 02 trường hợp; thực hiện cấp và cấp lại đăng ký hoạt động cho 06 tổ chức hành nghề công chứng; đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho 08 trường hợp; xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ của 03 công chứng viên; cấp lại đăng ký hoạt động cho 05 tổ chức đấu giá hợp danh; cấp lại thẻ đấu giá viên cho 01 trường hợp; cấp thẻ tư vấn viên pháp luật cho 03 trường hợp.
 
    Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tháng 5/2020 có hiệu quả; tiếp tục phổ biến, quán triệt các luật, nghị quyết mới của Quốc hội liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân cho toàn thể kiểm sát viên, công chức trong ngành; đã hoàn thành việc rà soát, thực hiện quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý hai cấp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện tốt hệ thống phần mềm quản lý án hình sự; vận hành hiệu quả hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến đến cấp huyện.
 
    Công an tỉnh tiến hành quản lý, giam giữ 1.205 người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân bảo đảm an toàn, đúng quy định; thẩm định 106 hồ sơ, trích xuất, áp giải 62 bị cáo từ Trại tạm giam Công an tỉnh đến các phiên tòa và tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối 78 phiên tòa; quản lý 177 bị cáo tại ngoại tại phiên tòa phục vụ công tác xét xử; tổ chức kiểm tra đột xuất công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại các Nhà tạm giữ Công an thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Tĩnh Gia, Hà Trung.
 
    Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp để phục vụ điều tra, xử lý các vụ án; thực hiện tốt quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng nổi cộm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, địa phương tiến hành tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2020.
Cù Tất Dũng
.