Quảng Ninh: Công tác cải cách tư pháp phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ Bảy, 20/06/2020, 06:55 [GMT+7]
    Hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được duy trì, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
    Cơ quan điều tra tập trung điều tra, phá án đảm bảo đúng quy định pháp luật; thực hiện khám nghiệm hiện trường 119 vụ, giám định 1.911 yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống tội phạm. Cơ quan thi hành án hình sự tiếp nhận 85 quyết định thi hành án phạt tù; trích xuất, dẫn giải 31 lượt bị cáo, bảo vệ an toàn 10 phiên tòa hình sự. 
 
    Viện kiểm sát hại cấp thực hiện tốt việc gắn công tố với điều tra án hình sự, kiểm sát ngay từ khi khởi tố vụ án; phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 12 vụ án điểm, tổ chức tham dự, rút kinh nghiệm 02 phiên tòa hình sự.  
 
    Tòa án nhân dân hai cấp tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, tập trung công tác tranh tụng tại phiên tòa, chú trọng đổi mới tổ chức mô hình xét xử và mô hình phòng xét xử; tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính; thực hiện đăng tải 209 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm. 
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra tiến độ giải quyết án, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ...; chú trọng kiểm tra các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, bảo hiểm xã hội, thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc có số tiền phải thi hành lớn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự. 
 
    Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp: Chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản triển khai phần mềm cập nhật dữ liệu trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; rà soát hợp đồng giao dịch để ngăn chặn việc sử dụng các văn bản công chứng giả. Các phòng công chứng đã chứng thực 3,291 bản sao, chứng nhận hợp đồng, giao dịch 526 việc; thu phí 271.530.000 đồng. Thực hiện các thủ tục hành chính trong bổ trợ tư pháp theo đúng quy định pháp luật. 
 
    Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp được quan tâm thường xuyên, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp quan tâm đào tạo cán bộ, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu trong công cuộc cải cách tư pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục công tác rà soát, quy hoạch dự nguồn cán bộ lãnh đạo ở cả hai cấp đảm bảo đúng quy định. 
                                                                                             Thanh Loan
.