Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 24/05/2020, 06:37 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
 
    Báo cáo Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy vụ khởi tố, tạm giam đối tượng điều tra về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; Báo cáo về công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện.
 
Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tỉnh An Giang
Hội nghị công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tỉnh An Giang
    Tham gia thực hiện nhiệm vụ các Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với ban thường vụ và cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy Châu Đốc, Thị ủy Tân Châu, Huyện ủy Châu Thành, Huyện ủy Chợ Mới. Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt Huyện ủy Phú Tân, Tịnh Biên.
 
    Xây dựng dự thảo văn bản thực hiện Kế hoạch ngày 20/3/2020 của Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham những, gửi lấy ý kiến các ban, ngành và cấp ủy, tổ chức đảng liên quan. Qua đó, tổng hợp ý kiến đóng góp của các ban, ngành, cơ quan, tổ chức đảng, cấp ủy địa phương đối với dự thảo văn bản trên, để nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh, trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy.
 
    Tham mưu văn bản đề nghị các ban, ngành, cấp ủy liên quan báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị của dân, để tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
    Lãnh đạo Ban tham gia cùng Thường trực Tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương; tham gia Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn; dự Hội nghị cán bộ thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2015 - 2020; góp ý dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh việc thực hiện các quy định, chủ trương về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; dự hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.
 
    Trong tháng, tiếp nhận 81 đơn gửi đến Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy; đã tham mưu xử lý 50 đơn. Nội dung liên quan đến yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp, tạm thời theo quy định pháp luật, yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, tố cáo cán bộ vi phạm trong thực thi công vụ, phản ánh về lý lịch chính trị của cán bộ…
 
    Phát hành Hồ sơ đăng ký xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An Toàn về an ninh, trật tự”; đăng ký bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho công chức; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
                                                                                     Nguyễn Hiên
.