Lào Cai: Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp

Thứ Năm, 21/05/2020, 16:31 [GMT+7]
    Trong tháng 4/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành 33 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp đã tiến hành triển khai, thực hiện tốt các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp. Trong quá trình hoạt động, các cơ quan tư pháp đã áp dụng tốt các quy định của pháp luật về nội dung trong giải quyết các vụ, việc thuộc thẩm quyền.
 
Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp (tháng 9/2019)
Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp (tháng 9/2019)
    Công an tỉnh đã tham mưu ban hành kết hoạch tổng thể Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội năm 2020”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP, ngày 17/02/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong Công an nhân dân; Kế hoạch số 105/KH-BCA, ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thành lập Ban chỉ đạo để tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; quyết định giao chỉ tiêu công tác năm 2020 cho các phòng và Công an các huyện, thị xã, thành phố.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; chủ động kiểm sát điều tra, nghiên cứu, nắm chắc chứng cứ, chuẩn bị luận tội, đề cương tham gia thẩm vấn tại phiên tòa; chủ động tranh tụng để làm rõ sự thật vụ án, nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31-CT/TU của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giải quyết tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và Nghị quyết liên ngành nội chính về việc phối hợp tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đề cao vai trò người đứng đầu trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp triển khai thực hiện hiệu quả 12 quy chế đã ký kết giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện công khai các thủ tục hành chính, các mẫu đơn, thủ tục khởi kiện; thực hiện quy tắc ứng xử của thẩm phán. Các đơn vị trong ngành Tòa án thực hiện quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ đúng quy định; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kịp thời, đảm bảo cho cán bộ, công chức được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và đường lối áp dụng thống nhất; tiếp tục công khai các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Tòa án tỉnh. Trong tháng 4/2020, đã công khai 122 bản án, quyết định của Tòa án.
 
    Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai tiếp tục từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; tổ chức thi hành dứt điểm những vụ án có số tiền lớn, án tín dụng, ngân hàng liên quan đến các vụ án kinh tế, tham nhũng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong giao, nhận, xử lý vật chức, tài sản thi hành án; xác minh thu tiền, tài sản thi hành án; tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.
 
    Các cơ quan bổ trợ tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Trong tháng, đã triển khai chính thức trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; triển khai phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản gửi người có tài sản; rà soát, lập danh sách hết thời gian tập sự hành nghề đấu giá; cấp tài khoản sử dụng Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản; thực hiện trợ giúp pháp lý 209 vụ, tư vấn pháp luật 34 vụ việc; đại diện bào chữa 06 vụ việc.
Cù Tất Dũng
.