Đoàn Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương viếng Lễ tang đồng chí Trần Quốc Hương - Người lãnh đạo cách mạng kiên trung

Thứ Ba, 16/06/2020, 16:06 [GMT+7]
    Trong không khí tiếc thương vô hạn, Đoàn Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã viếng đồng chí Trần Quốc Hương - Người chiến sỹ cộng sản tận hiếu với dân, tiêu biểu cho một nhân cách lớn cả đời tận tụy cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân; là tấm gương luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, không ngại khó khăn, gian khổ, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, suốt đời hy sinh, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 
 
    Thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương xúc động viết vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Quốc Hương, người chiến sỹ cộng sản, người lãnh đạo cách mạng kiên trung; nhà tình báo chiến lược, mưu trí, dũng cảm, kiên cường, đã suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí là tấm gương sáng cho chúng tôi học tập, noi theo”.
 
Đoàn Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn viếng đồng chí Trần Quốc Hương
Đoàn Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn viếng đồng chí Trần Quốc Hương
    Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trên cương vị là Trưởng Ban Nội chính Trung ương giai đoạn (từ năm 1986-1991), đồng chí đã có nhiều đóng góp cho Ban Nội chính Trung ương thực hiện chức năng là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính Đảng. 
 
    Đồng chí đã cùng cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương nói riêng, ngành Nội chính Đảng nói chung không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
 
    Đồng chí Trần Quốc Hương đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đồng chí mãi mãi là niềm tự hào và là tấm gương sáng của các thế hệ cán bộ, công chức Ban Nội chính Trung ương học tập và noi theo.
                                                                                          Thu Huyền
.