Công tác bổ trợ tư pháp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả nổi bật

Thứ Tư, 08/01/2020, 10:40 [GMT+7]
    Năm 2019, công tác bổ trợ tư pháp đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được quan tâm, chú trọng; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp góp phần thể chế hóa kịp thời đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và góp phần thúc đẩy sự phát triển, chất lượng và tính chuyên nghiệp của hoạt động hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Đến nay đã có 6/9 lĩnh vực quản lý của đơn vị có Luật điều chỉnh và hệ thống các văn bản hướng dẫn đều được ban hành kịp thời. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2020
Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2020
    Việc phát triển nghề tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản... tiếp tục được tăng cường theo định hướng phát triển số lượng đi đôi với tăng cường chất lượng. Hiện nay cả nước đã có 63/63 Đoàn Luật sư. Tính đến năm 2019, cả nước đã có khoảng 13.900 luật sư. Năm 2019, Đại hội Đại biểu Công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất đã thành lập được Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, hiện tại cả nước có 2.688 công chứng viên, 1.026 đấu giá viên, 1.500 quản tài viên, 29 trung tâm trọng tài và 01 Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, 10 Trung tâm hòa giải thương mại. 
 
    Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày càng đi vào chiều sâu, kịp thời tham mưu cho Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp trong bối cảnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. 
 
    Hoạt động cấp phép, bổ nhiệm các chức danh bổ trợ tư pháp từng bước được chuẩn hóa, kịp thời hơn, không có sự nhũng nhiễu, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư là hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn Luật sư và Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ 3, Cục Bổ trợ tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn để thực hiện các công tác chuẩn bị. Trong thời gian tới, ông đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo các địa phương còn lại hoàn thành việc tổ chức Đại hội; tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ 3 dự kiến diễn tới đây, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Liên đoàn Luật sư.
                                                                                            Thu Hương
.