Tiền Giang: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Sáu, 03/01/2020, 15:45 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
    Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 
 
    Năm 2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc, vụ án nổi cộm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Đồng thời, các cơ quan nội chính, tư pháp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường nắm thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án đúng quy định của pháp luật, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ tốt lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và người dân.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan khối nội chính, tư pháp và cấp ủy huyện, thành phố, thị xã đạt được trong năm 2019. 
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng: (1) Các cấp ủy, các cơ quan khối nội chính tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. (2) Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, giải quyết đúng quy định pháp luật các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm; phát huy vai trò của các đoàn thể, nhân dân và báo chí trong phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020; quan tâm đào tạo, tuyển dụng, luân chuyển, kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn bổ sung các chức danh tư pháp trong điều kiện tinh giản biên chế và làm tốt công tác đoàn kết nội bộ; đảm bảo đội ngũ cán bộ tư pháp có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. (3) Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tiếp tục quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, đề ra giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
                                                                                                     P.V
.