Kon Tum: Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020

Thứ Hai, 13/01/2020, 15:22 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đặng Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh.
 
    Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các cấp, ngành, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản của Trung ương có liên quan đến công tác nội chính; chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính ở cấp, ngành.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng.
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cấp ủy đảng, các cơ quan trong khối Nội chính tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.
 
    Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội. Chú trọng thực hiện tốt phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh với các băng, ổ, nhóm tội phạm; các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, tội phạm về ma túy và các hành vi vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng.
 
    Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
    Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng.
 
    Tổ chức thực hiện tốt Quy định 11 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.
 
    Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra vào, hoạt động trong khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 100 của Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025”.
                                                                                                    P.V
.