Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La

Thứ Sáu, 05/07/2024, 16:28 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La tổ chức Phiên họp thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để thảo luận, cho ý kiến  về một số nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Chỉ đạo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Thông báo Kết luận số 46-TB/BCĐTW, ngày 4/6/2024 của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng và Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: “dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che cho tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”...
 
Toàn cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Tại Phiên họp, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả khắc phục các sai phạm, vi phạm theo kết quả khắc phục các sai phạm, vi phạm theo Kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất tại một số đơn vị. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo tiến độ giải quyết vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo đối với một số đơn vị, địa phương. Đồng thời, báo cáo đề xuất đưa vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tình hình, kết quả công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Công an tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết đối với 2 vụ án, 1 vụ việc theo Thông báo số 50-TB/BCĐ ngày 28/5/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Giao Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
                                                                                                P.V
.