Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre

Thứ Tư, 10/07/2024, 16:44 [GMT+7]
    Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp lần thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động quý II, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm quý III/2024. 
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong trong quý II/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các đầu việc theo chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát đề ra; kịp thời chỉ đạo cấp ủy, cơ quan chức năng tăng cường lãnh, chỉ đạo trong công tác giám định, định giá, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc...
 
Các đại biểu tham dự tại Phiên họp
Các đại biểu tham dự tại Phiên họp
    Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham những, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một ít cấp ủy chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực hiệu quả chưa cao; công tác tự kiểm tra, giám sát từ nội bộ vẫn còn hạn chế, chưa thực hiện thường xuyên; công tác thông tin, báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa đầy đủ, kịp thời, nội dung chưa đảm bảo yêu cầu, tiến độ giải quyết một ít vụ việc, vụ án còn chậm...
 
    Về nhiệm vụ quý III/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo đảm bào tiến độ, kế hoạch đề ra. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
                                                                          Nguyễn Hiên

 

.