Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái

Thứ Ba, 09/07/2024, 22:32 [GMT+7]
    Ngày 8/7, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái đã tổ chức Phiên họp thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 
 
    Theo báo cáo tại Phiên họp, 6 tháng đầu năm 2024, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo địa bàn, lĩnh vực được phân công; tham mưu xây dựng các chỉ thị, quy định, quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác hòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Quy định về kiểm soát quyền lực, hòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quy định về việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý trách nhiệm hình sự hoặc liên quan đến các vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; Quy định về nhận diện và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện tiêu cực, sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra trong tỉnh đã khởi tố 6 vụ/10 bị can về các tội tham nhũng, vi phạm về kinh tế, tiêu cực, thu hồi hơn 4,3 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố 1 vụ/44 bị can về tội "Nhận hối lộ” và "Môi giới hối lộ”; Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử hình sự sơ thẩm 1 vụ/2 bị can; xét xử hình sự phúc thẩm 1 vụ/1 bị can về tội "Tham ô tài sản”. Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa 1 vụ án ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; đưa 1 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp qua công tác kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức Đảng và 61 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 34 đảng viên vi phạm.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo, sự nỗ lực, khẩn trương, cố gắng của các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
P.V
.