Nam Định: Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Sáu, 05/07/2024, 23:07 [GMT+7]
    Ngày 05/7/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; cho ý kiến đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
    Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.
    
uang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp

    Theo báo cáo tại Phiên họp, 6 tháng đầu năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác của cá nhân, triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được đề ra theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ họp theo quy định, kịp thời ban hành Thông báo kết luận sau Phiên họp, Cuộc họp để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo triển khai thực hiện; kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận tại Phiên họp thứ 25; kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tại Cuộc họp ngày 30/5/2024.

    Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ trong công tác xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là 09 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 03 vụ án do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 06 vụ án. 
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định phát biểu tại Phiên họp
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định phát biểu tại Phiên họp
    Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 16 vụ án/37 bị can về tham nhũng; ngành Kiểm sát hai cấp thụ lý giải quyết 21 vụ; Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh đã xét xử 07 vụ/19 bị cáo liên quan đến nhóm tội tham nhũng.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xác minh tài sản, thu nhập đối với 29 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 281 tổ chức đảng và 230 đảng viên; giám sát đối với 171 tổ chức đảng và 193 đảng viên. Ngành Thanh tra đã và đang triển khai 180 cuộc thanh tra. 
 
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác cán bộ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung đẩy nhanh việc thi công công trình quân sự, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với 11 đầu mối.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo; chủ trì, phối hợp kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc các văn bản, nội dung phục vụ Cuộc họp, Phiên họp của Ban Chỉ đạo.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, của các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 6 tháng đầu năm.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách; thực hiện nghiêm các thông báo kết luận kiểm tra năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo kế hoạch. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục phối hợp đề xuất đưa một số vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Kết luận số 05-KL/TW, ngày 03/5/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” theo Chương trình Công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.
Đoàn Thị Trung Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định)
.