Phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông

Thứ Năm, 04/07/2024, 09:14 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Phiên họp lần thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo. 
 
    Theo Báo cáo tại Phiên họp, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh;chỉ đạo thực hiện các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương; Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu tổ chức các phiên họp của Ban Chỉ đạo, cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành nhiều văn bản để tiếp tục triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo; đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giải quyết đối với các vụ án, vụ việc.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, công tác cán bộ; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn mới. Chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố mới 03 vụ/06 bị can liên quan đến tội phạm tham nhũng; Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã truy tố 07 vụ/08 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử 06 vụ/11 bị cáo liên quan đến tội tham nhũng.
 
    Chỉ đạo các cấp, các ngành đã tổ chức 23lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đất đai có lồng ghép nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với 1.221 lượt người tham dự. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, từng bước thực hiện đúng quy trình công khai, minh bạch, nhất là đối với các lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, tiêu cực như: mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; việc quy hoạch, quản lý, sử dụng đất; việc thu, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy định về định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. 
 
    Ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông thực hiện 45 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực: nội vụ; giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ; hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm; chất lượng xây dựng công trình; vận chuyển hành khách; quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; tài nguyên nước; hoạt động công chứng; đấu giá tài sản; công tác đấu thầu… Qua hoạt động thanh tra, chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 113 tổ chức, cá nhân có sai phạm trong quản lý, sử dụng, thanh toán ngân sách; vi phạm thủ tục trong hoạt động đấu giá tài sản; sử dụng đất dự án chậm tiến độ; không sử dụng đất, để đất bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, hết hạn thuê đất…
 
    Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, như: Công tác tự phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị và qua hoạt động tự kiểm tra giám sát còn ít (không có trường hợp nào); công tác đánh giá chứng cứ, trưng cầu giám định, định giá tài sản một số vụ việc, vụ án còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết; công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đạt được thời gian qua. 
 
    Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nắm tình hình, kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, báo chí phản ánh; tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm phụ trách, quản lý.
 
    Đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện, chủ động cụ thể hóa các Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau các phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Thông báo kết luận, các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hồng Phước
                                                              (Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông)
.