Phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hoà Bình

Thứ Bảy, 06/07/2024, 06:31 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hoà Bình vừa tổ chức Phiên họp thứ 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Quy định tiêu chí xác định, quy trình đề xuất đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, cơ bản hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay cho 2.582 đồng chí cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Ban Chỉ đạo thực hiện 01 cuộc kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 03 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 03 đơn vị : Đảng bộ thành phố Hòa Bình, Đảng bộ Sở Tài chính, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh.
 
    Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã chủ động chỉ đạo, triển khai và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt chú trọng triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
 
    Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm pháp luật tại Đảng bộ huyện Lạc Sơn và Yên Thủy; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật Đảng viên theo thẩm quyền đối với 05 đảng viên. 
 
    Toàn tỉnh tiến hành 46 cuộc thanh tra hành chính, 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua công tác thanh tra hành chính phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 4.978 triệu đồng, trong đó quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 4.199 triệu đồng (đã thực hiện 2.599 triệu đồng, đạt 62%), xử lý khác về kinh tế 779 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 01 tập thể 16 cá nhân. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 14 tổ chức và 08 cá nhân có vi phạm, phát hiện sai phạm về kinh tế và quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 66 triệu đồng; ban hành và đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành 21 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 724 triệu đồng (13 tổ chức 693 triệu đồng; 08 cá nhân 31 triệu đồng). 
 
    Cơ quan điều tra các cấp thuộc Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 26 vụ, 45 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực (số án kỳ trước chuyển sang là 13 vụ, 21 bị can; số án phát hiện và khởi tố mới là 13 vụ, 24 bị can); Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý kiểm sát điều tra 23 vụ, 56 bị can (số cũ 11 vụ, 27 bị can; số mới 12 vụ, 29 bị can), kết thúc điều tra 11 vụ, 26 bị can, đang giải quyết 12 vụ, 30 bị can; thụ lý truy tố 13 vụ, 37 bị can (số cũ 02 vụ, 11 bị can; số mới 11 vụ, 26 bị can), đã truy tố 10 vụ, 30 bị can, đang trong thời hạn truy tố 03 vụ, 07 bị can;  Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý xét xử 12 vụ, 29 bị cáo, đã xét xử 11 vụ, 27 bị cáo, đang trong thời hạn giải quyết 01 vụ, 02 bị cáo. Các vụ án, vụ việc được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, nghiêm minh, không có vụ án oan sai, bỏ lọt tội phạm, theo đúng tinh thần chỉ đạo “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng”.
 
    Tổng tài sản thiệt hại trong các vụ án hình sự về tham nhũng, tiêu cực trong sáu tháng đầu năm là 6.552.225.640 đồng, tài sản thiệt hại đã thu hồi 4.349.118.600 đồng, đạt tỷ lệ 64%, trong đó có những vụ án tại giai đoạn điều tra đã thu hồi 100% tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.
 
    6 tháng đầu năm 2024 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo 02 vụ án, đưa 01 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc đối với 05 vụ án, nâng tổng số vụ án, vụ việc giao cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc 08 vụ án, 02 vụ việc. 
 
    Cũng tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
 
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm. 
 
    Về nhiệm vụ trong tâm  6 tháng cuối năm 2024, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát Chương trình công tác năm 2024, chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.
 
    Giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo; các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường, phối hợp, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và các vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.
                                                                         Vũ Duyên
                                                                             (Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hoà Bình)
.