Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án "Cơ chế bảo vệ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án"

Thứ Tư, 17/04/2024, 18:26 [GMT+7]
    Sáng ngày 17/4/2024, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Cơ chế bảo vệ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” đã chủ trì Cuộc họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án. 
 
    Tham dự Cuộc họp có các đồng chí thành viên Tổ Biên tập đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện Nghiên cứu lập pháp.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Tại Cuộc họp, các đồng chí thành viên Tổ Biên tập đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung cơ bản của dự thảo Đề án, nhất là phạm vi của Đề án; đối tượng bảo vệ; các nhóm hành vi vi phạm, xâm phạm đến cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nội dung bảo vệ và các biện pháp bảo vệ; chủ thể có trách nhiệm bảo vệ; thủ tục, trình tự bảo vệ; khen thưởng và xử lý vi phạm trong bảo vệ cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi công vụ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Đề án đánh giá cao ý kiến góp ý đầy tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các thành viên Tổ Biên tập. Đồng chí nhấn mạnh, đây là Đề án quan trọng, mới, khó nên đề nghị các thành viên Tổ Biên tập tiếp tục quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến, gửi lại Thường trực tổ Biên tập để tiếp thu, hoàn thiện.
 
    Đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương - Thường trực Tổ Biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý của các thành viên Tổ Biên tập để tổng hợp, hoàn thiện các tài liệu của Đề án, trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án theo kế hoạch.
Đặng Phước - Nguyễn Dũng
.