Cao Bằng: Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ Hai, 15/04/2024, 08:08 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Phiên họp thứ 6 để đánh giá kết quả hoạt động công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo trong quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024, xem xét cho ý kiến đối với một số vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Phiên họp. 
 
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
    Theo báo cáo tại Phiên họp, trong quý I/2024, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, đồng thời, xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nội dung quan trọng cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; chú trọng triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Xây dựng Kế hoạch và đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào một số lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng và các nội dung báo chí phản ánh, dư luận quan tâm, bao gồm: Quản lý đất đai; tài nguyên khoáng sản; quản lý ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; đấu thầu mua sắm tài sản công… Toàn tỉnh đã tổ chức 279 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với trên 9.800 lượt cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia; các cơ quan báo chí đăng tải nhiều thông tin liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Trong quý, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thụ lý, khởi tố mới 06 bị can về tội tham nhũng, thu hồi 270 triệu đồng/5.905 triệu đồng tài sản thiệt hại; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 02 vụ/04 bị can; đang tiếp tục điều tra 03 vụ/07 bị can có hành vi tham nhũng. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp ban hành cáo trạng truy tố 02 vụ/07 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 07 vụ/19 bị cáo, xét xử 04 vụ/13 bị cáo về các tội tham nhũng.
 
    Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung hoàn thiện báo cáo công tác PCTN, tiêu cực và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh trong quý I/2024 để trình ban hành theo quy định. 
 
    Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhất trí đưa ra khỏi diện theo dõi chỉ đạo đối với 02 vụ án; đưa vào diện theo dõi chỉ đạo 02 vụ án, 01 vụ việc. Các cơ quan chức năng cần triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo lần thứ 10 đối với 05 vụ án/02 vụ việc Ban Chỉ đạo tỉnh đang theo dõi, chỉ đạo.
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội nhằm phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, đề cương để triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; bám sát địa bàn, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo để thông tin kịp thời các nhiệm vụ với Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh.
P.V
.