Quảng Ninh: Quyết liệt đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn

Thứ Hai, 04/12/2023, 16:29 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhan dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác thời gian qua, và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. 
 
    Các đại biểu tham dự Cuộc họp đã tiến hành thảo luận và thống nhất đánh giá, trong tháng 11, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, tạo chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhan dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhan dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại Cuộc họp
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 18 ngày 16/11/2023 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực”; xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập”. Tập trung chỉ đạo đồng bộ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, tự giám sát, tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm của một số cấp ủy, tổ chức Đảng. Công tác thanh tra được tăng cường, chú ý cả tiền kiểm, hậu kiểm, tập trung thanh tra vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt đấu tranh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn, thể hiện rõ sự kiên quyết, không nể nang, né tránh. Cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp của tỉnh đã tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh 6 tin báo về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực; đã khởi tố, điều tra 14 vụ, 70 bị can về tham nhũng, chức vụ, kinh tế, tiêu cực. Trong tháng 11, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc truy tố, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh để chờ xét xử vụ án “lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại Hợp tác xã Nông nghiệp Liên vị 1, TX Quảng Yên. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Quảng Yên. Chỉ đạo các cơ quam chức năng thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực; Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh yêu cầu các ban xây dựng Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh, các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, quan điểm, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng tâm là triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” và Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.
 
    Giao Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc Quy định số 132-QĐ/TW; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu tháng 12 tới kết thúc điều tra và truy tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Quảng Yên và hoàn thành việc xét xử sơ thẩm vụ án “lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại Hợp tác xã Nông nghiệp Liên vị 1, TX Quảng Yên theo đúng quy định của pháp luật.
                                                                                             Văn Hiếu
.