Đẩy mạnh công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Bảy, 02/12/2023, 07:59 [GMT+7]
    Năm 2023, Chính phủ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Tư pháp triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Quốc hội giao; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên, quyết liệt với nhiều giải pháp thiết thực; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các vụ án lớn, phức tạp. 
 
Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024
Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2024
    Theo đó, công tác thi hành án dân sự luôn được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đặc biệt quan tâm. các cơ quan thi hành án dân sự đã nỗ lực triển khai kịp thời đồng bộ, nhiều giải pháp, bám sát các chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật như quản lý, chỉ đạo, điều hành được chú trọng, đổi mới, hướng về cơ sở; tập trung hướng dẫn áp dụng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thi hành án.
 
    Kết quả thi hành án về việc và tiền đều vượt các chỉ tiêu được Quốc hội giao, trong đó tổng số tiền thi hành xong đạt gần 90 nghìn tỷ đồng. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đạt nhiều chuyển biến tích cực, thi hành xong trên 20 nghìn tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm 2022. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện, số bản án, quyết định thi hành án hành chính thi hành xong tăng 32% so với năm 2022.
 
    Năm 2023, tổng số bản án, quyết định về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.375 bản án (kỳ trước chuyển sang là 563 bản án), tăng 453 bản án so với năm 2022. Số bản án Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính là 571 bản án. Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 582/1.375 bản án (tăng 153 bản án so với năm 2022), đang tiếp tục thi hành 776 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2022 và năm 2023. Kết quả này đã đóng góp quan trọng, tích cực vào kết quả chung của Bộ, ngành Tư pháp, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương, được Chính phủ, Quốc hội ghi nhận.
 
    Về nhiệm vụ năm 2024 và các năm tiếp theo, ngành thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; nâng cao kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, án tín dụng, ngân hàng, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trong toàn hệ thống thi hành án dân sự; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát nội bộ trong hệ thống, thực hiện kịp thời, đầy đủ các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán.
                                                                                  Kim Anh
.