Nam Định: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thứ Hai, 13/11/2023, 19:23 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 cho hơn 200 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan thuộc khối nội chính của tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đại diện một số phòng, ban cấp huyện và cán bộ tham mưu, giúp việc về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị liên quan…
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Các đại biểu tham dự Hội nghị được đồng chí Tiến sỹ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt một số nội dung trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta như: Khái niệm, dấu hiệu đặc trưng, hậu quả của tham nhũng; các hành vi tham nhũng và tội phạm về tham nhũng; đồng thời cũng làm rõ thế nào là tiêu cực và hành vi tiêu cực cũng như mục tiêu, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó nêu lên các nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị tiếp thu đầy đủ nội dung được quán triệt tại Hội nghị; căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đoàn Thị Trung Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định)
.