Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá

Thứ Hai, 06/11/2023, 11:22 [GMT+7]
    Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá.
 
Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Phiên họp thứ 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (ảnh Thu Huyền)
    Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục được kiện toàn tổ chức, bộ máy, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Số vụ việc tham nhũng phát hiện 82 vụ việc, 117 người; trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ phát hiện 10 vụ, 22 người; qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 39 vụ, 54 người; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 33 vụ, 41 người liên quan đến tham nhũng. Trong kỳ báo cáo có 33 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 25 người.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế; đã thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can; thiệt hại trong các vụ án thụ lý ước tính trên 981 tỷ đồng; tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý trên 924 tỷ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản (trị giá khoảng trên 100 tỷ đồng). Kết luận điều tra 7 vụ/28 bị can, hiện đang điều tra 4 vụ/18 bị can.
 
    Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thụ lý, thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết 13 vụ/96 bị can tham nhũng, chức vụ.
 
    Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có chuyển biến rõ nét; rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ việc cụ thể còn hạn chế; công tác giám định, định giá tài sản có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn một số trường hợp chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài sản làm kéo dài thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc.
                                                             Kim Huệ
.